oceń stronę Allianz

Infolinie Allianz Polska

Kontakt z naszymi konsultantami pod numerem telefonu:

+48 22 567 67 00


TUiR Allianz Polska S.A.

+48 22 567 67 01
 • Informacje o firmie, produktach: ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, turystyczne, odpowiedzialności cywilnej, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowe, dla przemysłu. 
 • Obsługa ubezpieczeń i reklamacji

+48 22 567 12 02

 • Zgłoszenie szkody (samochód, dom/mieszkanie)

  pn-nd 8:00-20:00

+48 22 522 25 22
 • Centrum Operacyjne Mondial Assistance
  - pomoc dla kierowcy, w domu, w podróży


TU Allianz Życie Polska S.A.

+48 22 567 67 01
 • Informacje o firmie, indywidualnych i grupowych ubezpieczeniach na życie oraz jednostkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
 • Obsługa ubezpieczeń i reklamacji
+ 48 22 567 67 68
 • Informacja o ubezpieczeniach zdrowotnych
 • Umówienie wizyty lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
+48 22 522 25 22
 • Centrum Operacyjne Mondial Assistance
  - pomoc w trudnych sytuacjach życiowych


TFI Allianz Polska S.A.

+48 22 567 67 03
 • Wycena jednostek uczestnictwa funduszy Allianz 
 • Stan rejestru
 • Złożenie zlecenia
 • Oferta TFI Allianz Polska S.A.


PTE Allianz Polska S.A.

+48 22 567 67 04
 • Infomacje o Otwartym Funduszu Emerytalnym
 • Informacje o IKE i IKZE
  w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym 
 • Obsługa telefoniczna Klientów


Allianz Direct

+48 22 567 67 67


© Allianz Polska .