oceń stronę Allianz

Infolinie Allianz Polska

Zadzwoń

224 224 224

Wybierz odpowiedni numer

 • 1. Obsługa szkód i roszczeń oraz pomoc assistance
  2. Zakup, wznowienie ubezpieczenia lub spotkanie z agentem
  3. Umówienie wizyty lekarskiej
  4. Obsługa posiadanych ubezpieczeń
  5. Obsługa OFE oraz IKE i IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym
  6. Oferta i obsługa funduszy inwestycyjnych Allianz
  7. Obsługa zaległych płatności
  8. For English press 9

Informacje

 • Informacje o firmie i ofercie

 • Obsługa klienta

Mondial Assistance

 

 • Pomoc assistance dla kierowcy

 • Pomoc assistance w domu i podróży

Szkody i roszczenia

 

 • Zgłoszenie szkody lub roszczenia

 • Sprawdzenie statusu zgłoszonej szkody

Allianz Direct

 

Ubezpieczenia zdrowotne

 

 • Informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych

 • Umówienie wizyty lekarskiej w ramach
  ubezpieczenia zdrowotnego

Fundusze inwestycyjne

 

 • Wycena jednostek uczestnictwa funduszy Allianz 

 • Stan rejestru uczestnika

 • Składanie zleceń

 • Informacje o ofercie

Emerytura

 

 • Infomacje o Otwartym Funduszu Emerytalnym

 • Informacje o IKE i IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym 

 • Obsługa telefoniczna Klientów


© Allianz Polska .