oceń stronę Allianz

Infolinie Allianz Polska

 • Informacje o firmie i ofercie

 • Obsługa klienta

Szkody i roszczenia

 

 • Zgłoszenie szkody lub roszczenia

 • Sprawdzenie statusu zgłoszonej szkody

Mondial Assistance

 

 • Pomoc assistance dla kierowcy

 • Pomoc assistance w domu i podróży

Ubezpieczenia zdrowotne

 

 • Informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych

 • Umówienie wizyty lekarskiej w ramach
  ubezpieczenia zdrowotnego

Fundusze inwestycyjne

 

 • Wycena jednostek uczestnictwa funduszy Allianz 

 • Stan rejestru uczestnika

 • Składanie zleceń

 • Informacje o ofercie

Emerytura

 

 • Infomacje o Otwartym Funduszu Emerytalnym

 • Informacje o IKE i IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym 

 • Obsługa telefoniczna Klientów

Allianz Direct

 


© Allianz Polska .