Hubert Kmiecik, zarządzający funduszem
04.09.2013

Subfundusz Allianz Akcji MiŚS z najlepszym wynikiem

Kategoria: Informacje ogólne      Dotyczy: TFI Allianz Polska S.A.

W sierpniu fundusze akcji oraz akcji małych i średnich spółek przyniosły dobre wyniki. Pomogła w tym sytuacja na GPW, która pozytywnie wyróżniła się na tle innych rynków wschodzących i rozwiniętych (podczas gdy WIG zyskał 4 proc. S&P 5OO stracił 3 proc., a DAX 2proc.). Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zarobił w sierpniu 7,4 proc. i okazał się najlepszym funduszem w swojej grupie funduszy.

– Od początku roku na warszawskiej giełdzie wyjątkową siłą odznaczają się małe i średnie spółki. Sierpień był kolejnym miesiącem kontynuacji tego trendu. Firmy te ze względu na dźwignię operacyjną więcej skorzystają na oczekiwanej poprawie w gospodarce od tzw. blue chips – mówi Hubert Kmiecik z TFI Allianz Polska zarządzający subfunduszem Allianz Małych i Średnich Spółek. – Staramy się dobierać te spółki, które mocno korzystają w takiej sytuacji. Oprócz selekcji spółek, kluczowy dla dobrego wyniku funduszu był również wysoki poziom alokacji, który utrzymywaliśmy pomimo wysokich nabyć do funduszu.

Pieniądze zainwestowane w subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek lokowane są przede wszystkim w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty finansowe oparte o akcje tych spółek. Udział akcji może się wahać od 70% do 100%. Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek może ulegać większym wahaniom niż w przypadku innych subfunduszy akcyjnych, jednak w okresie dobrej koniunktury ten subfundusz może przynieść bardzo wysokie zyski. Stopa zwrotu funduszu od początku roku wynosi +24,85 proc.

– W dalszej części roku trudno liczyć na aż tak wysokie stopy zwrotu, jak miało to miejsce do sierpnia. Mając jednak na uwadze poprawiającą się sytuację gospodarczą, liczymy na dalsze zwyżki w segmencie „misiów" – dodaje Hubert Kmiecik.

© Allianz Polska .