TWÓJ ROZWÓJ

Akademia Rozwoju

Jesteśmy dumni, że w Allianz od wielu lat funkcjonuje program rozwojowy. W ramach programu:

 • wspieramy wymianę wiedzy i informacji
 • dzielimy się doświadczeniami
 • rozwijamy umiejętności.

Program ten powstał z inicjatywy pracowników na rzecz pracowników. Członkowie Akademii Rozwoju dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, prowadząc szkolenia dla swoich kolegów i koleżanek z innych zespołów. Każdy pracownik Allianz ma zatem okazję stać się trenerem i zdobyć pierwsze szlify na sali szkoleniowej a także uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych i podnosić swoje kwalifikacje.

www.allianz.pl - 3844IF1SM52

LinkedIn Learning

Chcemy stać się w pełni zdigitalizowaną firmą, dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania nie tylko w zakresie naszych produktów i usług, ale również rozwoju pracowników. Jako nasz pracownik będziesz mógł mieć dostęp do największej platformy edukacyjnej LinkedIn Learning.

Co to oznacza? Ponad 1 tys. kursów wideo prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, które obejmują szeroki zakres tematów w ramach trzech kategorii:

 • Business,
 • Creative,
 • Technology.

Kursy wideo podzielone są na segmenty, które można obejrzeć w dogodnym czasie, na dowolnym urządzeniu, w trybie online i offline.

Kursy językowe online

W Allianz swoje kompetencje językowe możesz rozwijać w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu dzięki platformie e-learningowej.

Na platformie e-learningowej możesz:

 • uczyć się języka angielskiego i niemieckiego,
 • zweryfikować swój obecny poziom znajomości wybranego języka,
 • zaprojektować indywidualny plan nauki,
 • realizować postawione sobie cele,
 • rywalizować z innymi o lepsze wyniki w nauce.

Zróżnicowane ćwiczenia, gry językowe, testy, materiały audio i wideo oraz innowacyjny mechanizm powtórek angażują do nauki i pozwalają na systematyczne przyswajanie wiedzy.

Akademia Menedżera

Dla osób bez doświadczenia w zarządzaniu zespołem, które aspirują do roli lidera oferujemy naukę w Akademii Menedżera. Jest to 9-miesięczny program szkoleniowy obejmujący comiesięczne spotkania. W czasie spotkań skupiamy się na kluczowych kompetencjach menedżerskich oraz procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to też pole do dyskusji i wymiany doświadczeń czy rozwiązywania problemów, z którymi najczęściej stykają się menedżerowie.

Rekrutacja wewnętrzna

Dbamy o talenty w naszej firmie i wspieramy oraz umożliwiamy pracownikom rozwój zawodowy w strukturach firmy. W Allianz możesz rozwinąć skrzydła dzięki:

 • zmianie obszaru firmy w ramach rekrutacji wewnętrznych,
 • udziałowi w różnych projektach zarówno o zasięgu lokalnym jak iglobalnym,
 • stażom w innym departamencie,
 • udziałowi w wymianie międzynarodowej w Grupie Allianz na całym świecie.
www.allianz.pl - 3840A4JDPDO

Plan Rozwoju Osobistego – PRO

Stawiamy na rozwój organizacji i jej pracowników w bardzo systematyczny sposób. Coroczna ocena potencjału i wyników pracownika oraz regularna informacja zwrotna pomagają naszym pracownikom w świadomym planowaniu rozwoju. Jak każdy pracownik, będziesz mieć okazję do samooceny i stworzenia Planu Rozwoju Osobistego.

Stanowi on zobowiązanie dla samego siebie i innych oraz wspiera systematyczną i efektywną realizację celów krótko- i długoterminowych.

www.allianz.pl - 384

Development Week

Wierzymy, że rozwój to wychodzenie ze strefy komfortu. A ponieważ to pracownik jest ekspertem od własnego rozwoju, staramy się stwarzać pracownikom warunki do pełnego poznania siebie i swoich możliwości. Raz w roku organizujemy cały tydzień poświęcony rozwojowi, w ramach którego:

 • promujemy wzrost samoświadomości i znaczenie ciągłego rozwoju,
 • organizujemy spotkania z ekspertami,
 • prowadzimy warsztaty,
 • pokazujemy możliwości rozwoju, jakie stwarza dla nas Allianz.

Aktualne oferty pracy w Allianz

SPRAWDŹ