oceń stronę Allianz
Allianz

Allianz Aktywnej Alokacji

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Dzięki wysokiemu udziałowi akcji w portfelu, subfundusz umożliwia osiągnięcie zysków większych niż w subfunduszu typu stabilnego wzrostu. Statut Allianz FIO dopuszcza maksymalne zaangażowanie w akcje do 80%. Minimalne wynosi 0%. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji w tym subfunduszu.


Polecamy:
Ubezpieczenia tradycyjne
› Polisy Strukturyzowane Ubezpieczenia na życie
© Allianz Polska .