oceń stronę Allianz
Allianz

Allianz Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, które mogą osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału. Zaangażowanie w akcje i obligacje zamienne może sięgać od 60 do 100%.


© Allianz Polska .