oceń stronę Allianz
Allianz

Allianz Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu, notowanych na warszawskiej GPW S.A., wchodzących w skład indeksu WIG. Zaangażowanie w akcje i obligacje zamienne może sięgać od 60 do 100%.


© Allianz Polska .