oceń stronę Allianz

Witaj w Allianz Polska Otwartym Funduszu Emerytalnym!
Jesteś u siebie, więc rozgość się i zobacz, co zyskujesz będąc naszym Klientem.

Dlaczego jesteś Klientem Allianz Polska OFE?

Dlaczego jesteś Klientem Allianz Polska OFE?

19 września 2014 roku nastąpiło połączenie Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta z Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym. 

Zgodnie z zawartą w dniu 9 maja 2013 roku pomiędzy PTE Allianz Polska S.A. oraz PTE Warta S.A. „Warunkową Umową Przekazania Zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta i Sprzedaży Przedsiębiorstwa”, PTE Allianz Polska S.A. przejęło zarządzanie OFE Warta, a docelowo połączyło z Allianz Polska OFE. 

Warunkiem sfinalizowania transakcji było uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania OFE Warta oraz zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna części mienia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA Spółka Akcyjna decyzją z dnia 24 lipca 2013 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania OFE Warta przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną decyzją z dnia 25 marca 2014 roku (DLU/WFE/612/46/13/2013/2014/PG).

W dniu 26 maja 2014 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. przejęło od PTE Warta S.A. zarządzanie OFE Warta, rozpoczynając jednocześnie proces likwidacji OFE Warta. Cały proces został zakończony 19 września 2014 roku, kiedy to przeniesione zostały aktywa OFE WARTA do Allianz Polska OFE a Allianz Polska OFE wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki przejętego OFE Warta. Od tego momentu członkowie OFE Warta stali się członkami Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Połączenie OFE Warta z Allianz Polska OFE odbyło się w drodze procedur formalnych ściśle określonych Ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Cały proces likwidacji OFE Warta i włączenia Klientów OFE Warta w szeregi Klientów Allianz Polska OFE był całkowicie bezpieczny i nie miał wpływu na środki zgromadzone w OFE Warta. Zwracamy również uwagę, że w wyniku uzyskania członkostwa w Allianz Polska OFE Klienci OFE Warta nie muszą dokonywać jakichkolwiek formalności.

Dlaczego Allianz Polska OFE to dobre miejsce dla Twoich pieniędzy?

Dlaczego Allianz Polska OFE to dobre miejsce dla Twoich pieniędzy?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny funkcjonuje na rynku od maja 1999 roku i jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną. PTE Allianz Polska S.A. od 2012 roku zarządza również Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje Klientom dwa produkty emerytalne: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
Spółka jest częścią Grupy Allianz w Polsce, którą tworzą m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna.
Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Jednocześnie korzysta z wiedzy, międzynarodowego doświadczenia, finansowej siły i stabilności międzynarodowej korporacji, która dba o bezpieczeństwo finansowe 83 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w 70 krajach świata.

To wszystko sprawia, że Klienci Allianz Polska OFE mogą czuć się bezpieczni.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec sierpnia 2014 roku, przed połączeniem liczba Członków Allianz Polska OFE wynosiła 667.923 Klientów, a wysokość aktywów wyniosła 4.66 mld zł. Po połączeniu funduszy w Allianz Polska OFE liczba Członków Funduszu przekroczyła milion osób, a wysokość aktywów funduszu przekroczyła 6.7 mld zł. Tym samym Allianz Polska OFE stał się 6 funduszem na rynku pod względem liczby Członków Funduszu i 9 funduszem na rynku pod względem aktywów.

Więcej informacji m.in. na temat sytuacji finansowej PTE Allianz Polska S.A. zarządzającego Funduszem, wysokości opłat pobieranych przez Fundusz oraz polityki inwestycyjnej Funduszu znajdziesz w:

› Prospekcie informacyjnym
› Statucie Funduszu

Jak bezpiecznie przenieśliśmy Twoje oszczędności?

Jak bezpiecznie przenieśliśmy Twoje oszczędności?

19 września 2014 roku całość środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym Warta została przeniesiona do Allianz Polska OFE. Cały proces likwidacji OFE Warta i włączenia Klientów OFE Warta w szeregi Klientów Allianz Polska OFE był całkowicie bezpieczny, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie miał wpływu na środki zgromadzone w OFE Warta. 

Operacja przeniesienia aktywów pomiędzy funduszami wiązała się – ze względu na różne wyceny jednostek obu funduszy – z jednorazowym przeliczeniem zgromadzonych jednostek zakupionych w okresie gromadzenia środków w OFE. Wartość nominalna jednostek przed i po konwersji (tj. po zapisaniu na rachunku w Allianz Polska OFE) pozostała bez zmian.

Sposób przeliczenia jednostek OFE Warta w dniu 19 września 2014 roku

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia:

OFE Warta: 39,23 zł
Allianz Polska OFE: 36,87 zł

W wyliczeniu należy uwzględnić różnice wynikające z zaokrągleń; jednostki zapisywane są z dokładnością 4 miejsc po przecinku.

PRZYKŁAD

Liczba jednostek w OFE Warta: 1.000,2015 JR

 

Fundusz OFE Warta przed przeliczeniem Allianz Polska OFE po przeliczeniu
Liczba jednostek
w dniu przeliczenia
1.000,2015 1.064,2229
Wartość jednostki
w dniu przeliczenia
39,23 zł 36,87 zł
Wartość kwotowa
w dniu przeliczenia
39.237,90 zł 39.237,90 zł

Jakie usługi oferuje Allianz Polska OFE?

Jakie usługi oferuje Allianz Polska OFE?

Usługi oferowane w ramach byłego OFE Warta po połączeniu funduszy zostały wyłączone. W Allianz Polska OFE zyskujesz jednak dostęp ich odpowiedników: 
•    Serwisu Internetowego Allianz Polska OFE: www.ofeallianz.pl  
•    Serwisu Telefonicznego Allianz Polska OFE pod numerami: 22 567 67 04 lub 224 224 224 (wybierz 4).

Zachęcamy do zapoznania się z ich możliwościami. Zasady działania oraz uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego oraz Serwisu Telefonicznego Allianz Polska OFE są określone w Regulaminie korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska OFE. Korzystanie z usług oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Prosimy pamiętać, że w celu aktywacji usług należy posługiwać się nowym numerem rachunku.

Allianz Polska OFE to również dłuższa dostępność naszych Konsultantów oraz możliwość rozmowy z Konsultantem z użyciem komunikatora Skype. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jaki jest nowy numer Twojego rachunku?

Jaki jest nowy numer Twojego rachunku?

Po połączeniu OFE Warta z Allianz Polska OFE wszystkim Klientom byłego OFE Warta nadano nowe numery rachunków. Dla ułatwienia nowy numer Twojego rachunku w Funduszu zbudowaliśmy na bazie dotychczasowego numeru rachunku w OFE Warta. Dlatego możesz go odtworzyć samodzielnie stawiając na początku cyfrę „6” i dodając tyle cyfr „0”, by w sumie liczba cyfr w numerze wynosiła 10.

Nowy numer rachunku otrzymasz też listownie w terminie do 19 października 2014 roku na adres wskazany jako adres do korespondencji. Możesz go również zamówić kontaktując się z Serwisem Telefonicznym Allianz Polska OFE: 22 567 67 04 lub 224 224 224 (wybierz 4).

Co zyskujesz korzystając z Serwisu internetowego Funduszu?

Co zyskujesz korzystając z Serwisu internetowego Funduszu?

Jako Członek Allianz Polska OFE zyskujesz dostęp do Serwisu internetowego - bezpłatnej i całododobowej usługi umożliwiającej szybki i wygodny dostęp do informacji o Twoim rachunku w Funduszu z każdego miejsca na świecie. Wystarczy, że aktywujesz dostęp do Serwisu zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie logowania do Serwisu na na stronie www.ofeallianz.pl.

Za pośrednictwem Serwisu internetowego Funduszu możesz m.in.:
•    sprawdzić stan swojego rachunku w Funduszu,
•    sprawdzić historię wykonanych transakcji,
•    dokonać analizy prawidłowości i kompletności składek przekazanych przez ZUS do Funduszu, 
•    sprawdzić własne dane zarejestrowane w Funduszu,
•    aktualizować on-line własne dane kontaktowe,
•    sprawdzić dane osób uprawnionych do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu (jeżeli zostały wyznaczone).

Bądź Eko! Aktywuj usługę przesyłania wybranych informacji w formie elektronicznej 

W Serwisie internetowym możesz również aktywować usługę przesyłania wybranych informacji w formie elektronicznej. Zdecyduj sam czy chcesz by wybrana korespondencja (np. coroczna informacja o stanie rachunku) była przysyłana do Ciebie w formie papierowej czy formie elektronicznej, która jest wygodniejsza a przy okazji sprzyja ochronie środowiska naturalnego. 
Wybór wysyłki w formie elektronicznej oznacza, że informacje będą wysyłane przez Fundusz na indywidualne konto internetowe dostępne w serwisie www.ofeallianz.pl na zasadach określonych w Statucie Funduszu oraz Regulaminie korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

› Przejdź do serwisu

Jak możesz złożyć dyspozycje dotyczące rachunku w Funduszu?

Jak możesz złożyć dyspozycje dotyczące rachunku w Funduszu?

Chcąc zgłosić dyspozycję dotyczącą rachunku w Funduszu, wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać właściwy formularz. Formularze można też zamówić w wersji papierowej, korzystając z formularza internetowego lub Infolinii 22 567 67 04 lub 224 224 224 (wybierz 4).

Pobierz:

Formularz AL04 - Zmiana danych Członka Allianz Polska OFE (PDF)

Formularz AL04 jest przeznaczony do zmiany lub uzupełnienia danych osobowych, adresowych oraz innych danych kontaktowych Członka Funduszu, a także informacji o zmianie stanu cywilnego i/lub stosunkach majątkowych.

Formularz AL02 -  wyznaczenie (odwołanie) lub zmiana danych osób uprawnionych (PDF)

Formularz AL02 jest przeznaczony do wskazania, zmiany lub odwołania dwóch osób uprawnionych do środków w razie śmierci Członka Funduszu, a także zmiany lub uzupełnienia danych osób, które już zostały wskazane. Jeżeli dyspozycja dotyczy więcej niż dwóch osób uprawnionych, należy dodatkowo wypełnić formularz AL22.

Formularz AL22 - załącznik do Formularza AL02 dotyczącego wyznaczenia (odwołania) lub zmiany danych osób uprawnionych (PDF)

Formularz AL22 jest przeznaczony do wyznaczenia lub zmiany danych osób uprawnionych, jeśli ogólna liczba osób uprawnionych przekracza dwie lub gdy są zmieniane (uzupełniane) dane więcej niż dwóch osób. Jeżeli są wyznaczane lub zmieniane dane więcej niż pięciu osób, należy wypełnić kolejny formularz AL22.

UWAGA!
W przypadku Członków Funduszu nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione) obowiązują szczególne zasady wyznaczania, zmiany i odwołania  osób uprawnionych. Osoby te mogą, za zgodą przedstawiciela ustawowego, wskazać jako uprawnioną dowolną osobę fizyczną, jeśli jednak osobami uprawnionymi miałyby być – w przypadku władzy rodzicielskiej – jedno z rodziców, jego małżonek albo inne dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską, to wymagana jest zgoda kuratora wyznaczonego przez sąd opiekuńczy. W przeciwnym razie taka dyspozycja jest nieskuteczna. Podobne ograniczenia dotyczą opieki i kurateli.

Jeśli ze względu na powyższe ograniczenia okaże się, że osoby uprawnione zostały wyznaczone nieskutecznie, w razie śmierci członka Funduszu środki zgromadzone na rachunku w Funduszu wchodzą w skład spadku, a więc w żadnym razie nie przepadają. Osoby uprawnione mogą zostać wskazane, zmienione lub odwołane w każdym momencie trwania członkostwa w Funduszu, a po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych możliwe jest samodzielne i swobodne wyznaczenie jako osoby uprawnionej dowolnej osoby fizycznej.

Bądźmy w kontakcie

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zachęcamy Cię również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące Funduszu oraz do regularnego odwiedzania strony www.allianz.pl/pte.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że dotychczasowy adres do korespondencji jest już nieaktualny. Korespondencję do Funduszu prosimy kierować na adres podany poniżej.

Infolinia Funduszu

+ 48 22 567 67 04 lub
224 224 224 (wybierz 4)

Nasi konsultanci są do Twojej
dyspozycji od poniedziałku
do piątku w godz. 8.30–20.00,
z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Komunikator Skype

Nazwa użytkownika:
Allianz_Polska_OFE

Kontakt przez komunikator
Skype jest możliwa
w godzinach pracy
Infolinii Funduszu.

Elektroniczny formularz kontaktu

www.kontaktOFE.allianz.pl

Nowy adres do korespondencji

Allianz Polska OFE
Skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113


© Allianz Polska .