Menu back

Ochrona prawnopodatkowa

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Allianz Podatnik  

To nowatorskie ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź skarbowej, jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego. Za zapłatą dodatkowej składki możliwe jest wykupienie klauzuli zapewniającej sfinansowanie kosztów sporu z ZUS.

Twoje korzyści:

 • Specjalistyczne doradztwo i wsparcie
 • Oszczędność finansowa
 • Proste zasady postępowania
 • Brak angażowania środków finansowych firmy

Allianz Doradca

To ubezpieczenie kosztów doradztwa prawno podatkowego, które jest świadczone przez Doradcę Obsługującego. Zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo w postaci wskazania przepisów prawa, a także wydania opinii prawno podatkowej w przypadku powstania dylematu podatkowego u Przedsiębiorcy.

Twoje korzyści:

 • Bieżące wsparcie służb księgowych
 • Opinia specjalisty w zakresie wykładni prawa
 • Obniżenie ryzyka sporu podatkowego
 • Obniżenie ryzyka zarzutów karno-skarbowych

Allianz Skarbowy  

Ochrona ubezpieczeniowa w Allianz Skarbowy  zaczyna działać, gdy postawione są zarzuty z kodeksu karnoskarbowego (ochrona prawna) oraz gdy Pracodawca rości do Pracownika o odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czyn­ności księgowych (odpowiedzialność cywilna).

Gwarancja pokrycia przez Allianz kosztów:

 • Sądowych
 • Adwokata lub radcy prawnego
 • Zbadania zasadności postawionych zarzutów
 • Ochrony dobrego imienia Ubezpieczonego - refundacja kosztów zaangażowania specja­listycznego doradcy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.