Menu back

Ubezpieczenie technologii cyfrowych i ochrony danych - Cyber Protect

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Cyber Protect

www.allianz.pl - Ubezpieczenie technologii cyfrowych i ochrony danych (Cyber Protect)

W dzisiejszych czasach wiele firm w swojej działalności uzależnionych jest od sprawnie działających systemów informatycznych. Wadliwe działanie systemów, czy to spowodowane awarią, czy celowym działaniem osób (np.: hakerów) spowodować może poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne.

Wiele firm gromadzi, w różnej formie, dane (w tym dane osobowe, poufne dane handlowe itp.). Utrata tych danych lub ich nieautoryzowane użycie mogą wiązać się z poważnymi stratami wynikającymi z konieczności zapłaty kar oraz odpowiedzialnością wobec osób trzecich.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Ogólne informacje

 • Dla kogo

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Okres i suma ubezpieczenia

 • Koszt ubezpieczenia i warunki jego zawarcia

Ogólne informacje

Słowo  „cyber” kojarzy się z zagrożeniem internetowym lub elektronicznym, jednak w rzeczywistości odnosi się do kompleksowej ochrony związanej z ujawnieniem danych poufnych, korespondencji oraz dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wyspecjalizowane firmy i serwisy internetowe zajmujące się bezpieczeństwem w sieci publikują regularnie raporty i doniesienia, z których wynika, że rośnie liczba cyberataków, które w coraz większej skali dotykają nie tylko duże korporacje, ale i małe firmy, w których liczba zatrudnionych osób znajduje się poniżej 100. Te małe firmy, które dysponują niewielkim budżetem, ograniczonym personelem oraz mające większe luki w procedurach i systemach IT, powinny być szczególnie zainteresowane zabezpieczeniem ryzyka ubezpieczeniem Cyber.

Ubezpieczenie Cyber oferuje szeroki zakres ochrony bazujący na trzech segmentach: odpowiedzialność cywilna, przerwa w działalności firmy, zewnętrzne doradztwo IT oraz wsparcie PR.

Dla kogo

Ubezpieczenie kierowane jest do każdej firmy, która gromadzi, przetwarza bądź przekazuje dane, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną objęte są wszelkiego rodzaju dane znajdujące się w zasobach firmy oraz cały system komputerowy, którym posługuje się firma.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich w związku z gromadzeniem, posiadaniem i przetwarzaniem danych oraz prowadzeniem działalności z wykorzystaniem systemów IT.

Zakres ubezpieczenia

Allianz oferuje świadczenia w przypadku szkód spowodowanych działaniem w obrębie trzech segmentów:

 • Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem standardów bezpieczeństwa prywatności i danych.
 • Ochrona w trakcie przerwy w prowadzeniu działalności, spowodowanej awarią systemu komputerowego firmy.
 • Wsparcie komunikacji kryzysowej oraz zewnętrznego doradztwa IT.

Szczegółowe elementy ubezpieczenia to m. in.:

 • Wypłata odszkodowania oraz kosztów obrony w przypadku wniesienia roszczenia związanego z naruszeniem prywatności i danych firmy oraz ujawnieniem danych firmy.
 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci.
 • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu nałożonych kar.
 • Ochrona w przypadku zarzutu nieumyślnego naruszenia standardów bezpieczeństwa e-płatności.
 • Wypłata świadczenia z tytułu kosztów poniesionych na PR celem zapobieżenia lub ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu.

Okres i suma ubezpieczenia

Okres ochrony wynosi 1 rok.

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczonego w porozumieniu wewnętrznymi procedurami ubezpieczyciela.

Koszt ubezpieczenia i warunki jego zawarcia

Koszt ubezpieczenia jest określany indywidualnie na podstawie analizy ryzyka. Składka jest kalkulowana w oparciu o:

 • Branżę, w której działa firma,
 • Ilości danych, znajdujących się w zasobach firmy,
 • Sumy ubezpieczenia,
 • Zakres ochrony.

Warunki zawarcia ubezpieczenia:

 • konieczne jest złożenie pisemnego wniosku za pośrednictwem brokera, agenta bądź bezpośrednio w placówce Allianz Polska.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Wnioski, formularze, inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.