Menu back

OC związane z ofertą publiczną papierów wartościowych

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie odpowiedzialności wynikającej z ofertą publiczną papierów wartościowych (IPO)

www.allianz.pl - Ubezpieczenie OC wynikające z prospektu IPO

Przygotowanie oferty publicznej papierów wartościowych jest skomplikowanym procesem, który angażuje wiele osób w firmie oraz zewnętrznych doradców. Na osobach tych ciąży duża odpowiedzialność za to, aby treści zawarte w prospekcie emisyjnym były kompletne, poprawne oraz prawdziwe.

W razie pojawienia się zarzutów wobec Członka Zarządu i innych odpowiedzialnych osób o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz przeprowadzeniem oferty publicznej, mogą być one osobiście odpowiedzialne za prowadzenie obrony przed szkodą oraz za straty poniesione przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dla kogo

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres ochrony ubezpieczeniowej

 • Koszt ubezpieczenia

 • Warunki zawarcia ubezpieczenia

Dla kogo

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób zarządzających i spółek, które planują emisję papierów wartościowych.

Ochroną objęta jest kadra zarządzająca, a także osoby odpowiedzialne zarówno za emisję, jak i przygotowanie prospektu.

Zakres ubezpieczenia

 • Zwrot ubezpieczonej osobie bądź wypłata w jej imieniu wszelkich kwot, jakie ma uiścić w celu naprawienia szkód majątkowych powstałych w wyniku  nieprawidłowego zachowania.
 • Zwrot Emitentowi bądź wypłata w imieniu Emitenta wszelkich kwot, jakie ma uiścić w celu naprawienia szkód majątkowych powstałych w wyniku nieprawidłowego zachowania osób ubezpieczonych.
 • Wypłata świadczenia w przypadku wniesienia wobec Emitenta roszczenia związanego w prospektem emisyjnym.
 • Wypłata świadczenia w związku z poniesieniem kosztów naprawy wizerunku Emitenta oraz kosztów postępowania kontrolnego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczonego m.in. w oparciu o wielkość spółki oraz spodziewaną wartość emisji akcji.

Okres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie zawierane jest z reguły na okres 3, 6 lub  nawet 10 lat w trakcie którego można zgłaszać roszczenia wynikające z przygotowania  wymienionej w polisie oferty publicznej sprzedaży papierów wartościowych.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest indywidualnie określany na podstawie analizy ryzyka.

Składka jest kalkulowana w oparciu o:

 • łączną sumę ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • ocenę prospektu emisyjnego.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku za pośrednictwem brokera, agenta bądź bezpośrednio w placówce Allianz Polska.

Celem dokonania analizy ryzyka, do wniosku należy dołączyć prospekt emisyjny, prezentację dla przyszłych udziałowców i ewentualnie inne dokumenty związane z ofertą publiczną.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Wnioski, formularze, inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.