Menu back

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Gwarancje ubezpieczeniowe do wyboru

www.allianz.pl - Gwarancja przetargowa (wadialna) 

Gwarancja przetargowa (wadialna)

Wykorzystując gwarancje przetargowe można niskim kosztem, bez pogorszenia płynności finansowej, przystępować do wielu przetargów toczących się w tym samym czasie i dzięki temu zwiększać szanse zdobycia nowych zleceń.

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej
 • Większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych
 • Brak utraty kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta

 

www.allianz.pl - Gwarancja należytego wykonania 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Podstawową formą zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu jest kaucja pieniężna. Zamiast kaucji pieniężnej zabezpieczenie może zostać złożone w formie gwarancji należytego wykonania kontraktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby mrożenia własnych środków pieniężnych, co wpływa na poprawę płynności finansowej.

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej
 • Większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych
 • Brak utraty kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta

 

www.allianz.pl - Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Podstawową formą zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek jest kaucja pieniężna. Zamiast kaucji pieniężnej zabezpieczenie takie może zostać złożone w formie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby mrożenia własnych środków pieniężnych, co wpływa na poprawę płynności finansowej.

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej
 • Większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych
 • Brak utraty kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta

 

www.allianz.pl - Gwarancja zwrotu zaliczki 

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub jej części w przypadku jej nieprawidłowego rozliczenia przez Wykonawcę kontraktu. Gwarancja zwrotu zaliczki jest bardzo często warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego.

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej
 • Brak obciążenia bankowych linii kredytowych gwarancjami bankowymi
 • Zwiększenie wiarygodności wobec partnerów bieznesowych

 

www.allianz.pl - Gwarancja zapłaty długu celnego 

Gwarancja zapłaty długu celnego

W ramach tej gwarancji Allianz zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z długu celnego , podatków i innych opłat w sprawach celnych w sytuacji, gdy staną się one wymagalne i nie zostaną zapłacone przez Klienta.

Korzyści:

 • Akceptowana przez wszystkie urzędy i izby celne na terenie Polski
 • Forma zabezpieczenia zapłaty długu celnego
 • Gwarancja udzielana na okres 12 miesięcy

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.