Menu back

Allianz Bezpieczny Biznes

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Bezpieczny Biznes

www.allianz.pl - Ubezpieczenie bezpieczny biznes

Ubezpieczenie Allianz Bezpieczny Biznes zapewnia ochronę ubezpieczeniową, której potrzebuje każdy przedsiębiorca. Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes pozwoli zrekompensować straty w majątku firmy poniesione w wyniku pożaru, wiatru, zalania, powodzi, wandalizmu i  wielu innych czynników. Odszkodowanie pozwoli na naprawę zniszczeń i kontynuowanie działalności. 

Allianz Bezpieczny Biznes daje też zabezpieczenie finansowe w razie roszczeń innych osób.  

Posiadanie takiego ubezpieczenia umożliwi zminimalizowanie ryzyka, jakie ponoszą na co dzień przedsiębiorcy i dostęp do dodatkowych usług fachowej pomocy – Assistance.

Allianz Bezpieczny Biznes daje możliwość dokupienia dodatkowych klauzul, dzięki którym w łatwy sposób ubezpieczenie będzie dopasowane do specyfiki konkretnego podmiotu.

To ubezpieczenie można kupić u agenta.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Bezpieczny Biznes

 • Dla kogo jest Bezpieczny Biznes

 • Zakres ubezpieczenia

 • Usługi pomocy

 • Warianty ubezpieczenia

 • Korzyści z zawarcia umowy

 • Dobre praktyki

Dla kogo jest Bezpieczny Biznes

Ubezpieczenie Allianz Bezpieczny Biznes może zawrzeć każdy przedsiębiorca, bez względu na formę prowadzenia działalności, którego majątek nie przekracza:

 • 20 mln zł w jednej lokalizacji
 • 30 mln zł łącznie we wszystkich lokalizacjach.

Zakres ubezpieczenia

Gwarantujemy ochronę majątku firmy w ramach poniższych modułów ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki, lokale, elementy działki, także w budowie
 • materiały budowlane
 • maszyny, urządzenia,wyposażenie oraz mienie niskocenne
 • środki obrotowe
 • wartości pieniężne
 • stałe elementy wykończeniowe
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie Twoich pracowników i osób trzecich (tj. mienie powierzone do sprzedaży czy wykonania jakiejś usługi)
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia (w tym akwaria i kominki)
 • mienie w transporcie
 • sprzęt elektroniczny, nośniki danych i dane na nich zawarte oraz oprogramowanie.

Usługi pomocy

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes zapewnia Ci dostęp do usług: • assistance w ramach ubezpieczenia Biznes Assistance:
  • pomoc specjalistów (np. ślusarza, hydraulika, szklarza i in.)
  • pomoc medyczna (wizyta lekarza, transport medyczny, dostawa leków)
  • pomoc interwencyjna (transport ocalałego mienia, przechowywanie mienia, ochrona mienia)
 • prawnych w ramach ubezpieczenia Asysty Prawnej.

Warianty ubezpieczenia

Wariant podstawowy obejmuje ochronę na wypadek zdarzeń powodujących szkodę w ubezpieczanym mieniu przez m.in.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, terroryzm, trzęsienie ziemi, czy uderzenie pojazdu mechanicznego.

Wariant rozszerzony obejmuje ochronę na wypadek zdarzeń powodujących szkodę w ubezpieczanym mieniu przez m.in.: silny wiatr, grad, deszcz ulewny, śnieg i lód, pękanie mrozowe, zalanie, uderzenie drzew i budowli, katastrofa budowlana. Ochrona może zostać rozszerzona o powódź, przepięcie i wandalizm.

Wariant pełny obejmuje ochronę na wypadek jakichkolwiek zdarzeń powodujących szkodę w ubezpieczanym mieniu z wyjątkiem zdarzeń, które zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w OWU (all risk).

Korzyści z zawarcia umowy

Możesz dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb i zdecydować, jaki zakres ubezpieczenia jest najlepszy dla Twojej firmy. Masz do wyboru m.in.:

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - obejmuje ochroną ubezpieczeniową nie tylko wyposażenie i środki obrotowe znajdujące się w budynku czy lokalu, ale również wartości pieniężne w kasie, jak również środki pieniężne na rachunku bankowym od nieautoryzowanych transakcji.
 • Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w formule All Risk na terenie całej Polski - daje zabezpieczenie na wypadek zdarzeń będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, a także braku odpowiednich kwalifikacji czy błędów w obsłudze. 
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - klientom czy kontrahentom.

Dobre praktyki

 • Przez zawarciem ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
 • Zapoznaj się z wymogami dotyczącymi zabezpieczeń mienia.
 • Przy zawieraniu OC pomyśl, jakie szkody możesz wyrządzić innym osobom.
 • Skorzystaj z ubezpieczenia w wariancie pełnym - ubezpieczenie w formule All Risk, zapewnia Ci ochronę na wypadek zdarzeń trudnych do przewidzenia.
 • Skorzystaj z pomocy i wiedzy naszego Agenta, który pomoże Ci dostosować zakres ubezpieczenia do specyfiki Twojej działalności oraz wskaże rekomendowany przez Allianz zakres ubezpieczenia dla Twojej branży.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.