Menu back

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne:

www.allianz.pl - Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna

Grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna umożliwia ubezpieczonym szybki dostęp do lekarzy specjalistów, badań w ponad 2 000 placówkach medycznych na terenie Polski.

Korzyści:

 • Wygodny i szybki dostęp do usług medycznych
 • Zwiększenie atrakcyjności warunków zatrudnienia 
 • Możliwość refundacji poniesionych kosztów leczenia w sytuacji, gdy korzystasz z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z Allianz (do limitów określonych w o.w.u.)
www.allianz.pl - Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniające co najmniej 20 pracowników, mogą skorzystać z ubezpieczenia Medycyna Pracy.

Korzyści: 

 • Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników
 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
 • Wydawanie zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
www.allianz.pl - Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna umożliwia pokrycie kosztów planowych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy (do limitów określonych w umowie ubezpieczenia).

Korzyści: 

 • Dostep do szerokiego zakresu procedur operacyjnych
 • Element systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata
 • Prewencja zdrowotna - szybciej podejmowany proces leczenia to krótszy czas absencji chorobowej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.