Menu back

Grupowe ubezpieczenie NNW

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz grupowe ubezpieczenie NNW

www.allianz.pl - Grupowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku i utraty zdrowia, świadczenie opiekuńcze w razie wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Polski oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci.

Kupując w Allianz grupowe ubezpieczenie NNW, otrzymujesz bogaty zakres Ubezpieczenia w tym:

 • Zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni
 • Prostą ocenę uszczerbku dla dzieci i młodzieży bez komisji lekarskiej

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta.

Dowiedz się więcej o grupowym ubezpieczeniu NNW

 • Komu przyda się to ubezpieczenie

 • W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie

 • Twój zakres ubezpieczenia

 • Podstawowe świadczenia w ramach umowy NNW

 • Dodatkowe świadczenia w ramach umowy NNW

 • Jak zgłosić szkodę

Komu przyda się to ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie NNW jest odpowiednie dla:

 • zakładów pracy w celu ubezpieczenia pracowników,
 • członków stowarzyszeń i organizacji,
 • grup nieformalnych, np. sąsiadów znajomych, całej rodziny.

W przypadku zawarcia ubezpieczenia w zakładzie pracy lub przez członków stowarzyszenia czy innej organizacji ubezpieczeniem można objąć również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie NNW może chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • w pracy,
 • w drodze do oraz z pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas amatorskiego uprawiania sportów.

Twój zakres ubezpieczenia

NNW grupowe możesz zawrzeć w zakresie podstawowym, a dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o świadczenia dodatkowe.

Ubezpieczenie możesz też zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym.

 • Zakres pełny: ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową 24  godziny na dobę, 365 dni w roku, na całym świecie, w życiu zawodowym i prywatnym. 
 • Zakres ograniczony: ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową podczas wykonywania czynności zawodowych (szkolnych), na całym świecie.

Podstawowe świadczenia w ramach umowy NNW

W zakresie podstawowym umowa zapewnia m.in.:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego upośledzenia funkcji fizycznych,
 • podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie dla bliskich w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie w razie wystąpienia zawału serca albo udaru mózgu u osób poniżej 30. roku życia,
 • świadczenia opiekuńcze na terenie Polski, m.in.: wizyta lekarza, pielęgniarki; dostarczenie ubezpieczonemu  leków do miejsca jego pobytu; transport medyczny ubezpieczonego z bliską osobą  z miejsca wypadku do odpowiedniego szpitala; organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka; pomoc medyczna za granicą; zdrowotne usługi informacyjne, m.in.: dostęp do infolinii medycznej.

Dodatkowe świadczenia w ramach umowy NNW

W zakresie dodatkowym umowa może zapewnić m.in.:

 • pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku (cały świat), m.in.: honorariów lekarskich, kosztów leczenia ambulatoryjnego (szpitalnego), kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, kosztów lekarstw i innych medykamentów, kosztów operacji plastycznych.
 • zasiłek szpitalny, w razie, gdy znajdziesz się w szpitalu w celu leczenia lub diagnostyki po urazie,
 • świadczenie w razie trwałej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak zgłosić szkodę

Szkodę można zgłosić przez:

 • Internet, wypełniając formularz online (dotyczy zdarzeń związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu),
 • telefonicznie pod numerem: 224 224 224,
 • korespondencyjnie na adres:

TUiR Allianz Polska S.A.

02-685 Warszawa

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

 • w zakładzie pracy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do szkód i roszczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.