Menu back

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia dla Twojego samochodu

www.allianz.pl - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC 

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podstawowa ochrona dla Ciebie oraz osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych w ruchu drogowym.

Zawsze miej przy sobie polisę OC.

Korzyści:

  • Nawet do 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców
  • Pomoc assistance w razie wypadku
  • Serwisy assistance: opony, paliwo, akumulator w atrakcyjnej cenie
www.allianz.pl - Ubezpieczenie autocasco AC 

AC

Ubezpieczenie autocasco

Finansowa rekompensata w razie uszkodzenia, zniszczenia, utraty Twojego pojazdu lub jego wyposażenia w wyniku różnych zdarzeń losowych.

Dopasuj ochronę do swoich potrzeb.

Korzyści:

  • Naprawa z wykorzystaniem oryginalnych części w wariancie „Serwis”
  • Równa Droga i Ubezpieczenie utraty zniżek – uszkodzenie szyb, z naprawą bez utraty zniżek za bezszkodową jazdę w Allianz
  • Możliwość naprawy pojazdu w warsztatach rekomendowanych przez Allianz

www.allianz.pl - Car Assistance 

Car Assistance

Pomoc na drodze 

Profesjonalna i szybka pomoc 24 h w Polsce i za granicą w razie awarii, wypadku lub kradzieży auta.

Wybierz spośród czterech wariantów Assistance.

Korzyści:

  • Wysokie limity holowania niezależnie od miejsca zdarzenia
  • Pojazd zastępczy nawet do 21 dni
  • Odstawienie pojazdu po naprawie

Inne ubezpieczenia dla kierowcy

www.allianz.pl - NNW 

NNW

Szybka wypłata świadczenia w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

www.allianz.pl - Ochrona prawna 

Ochrona Prawna

Refundacja kosztów sporów prawnych związanych z posiadaniem i używaniem auta.

www.allianz.pl - Pakiety dealerskie 

Pakiety dealerskie

Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, które możesz kupić w salonach dealerów wybranych marek.

www.allianz.pl - Zielona karta 

Zielona Karta

Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy wymagany w krajach Systemu Zielonej Karty w których nie działa OC krajowe.

www.allianz.pl - Ubezpieczenie graniczne 

Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie OC dla pojazdów z rejestracją zagraniczną, które jeżdżą lub wjeżdżają do Polski i nie posiadają ubezpieczenia OC lub Zielonej Karty.

As with whitespace, choose font sizes, font weight and styles dependent on the message you want to tell your audience. Headlines structure your text and provide visual guidance, bold styles highlight certain aspects. Lists can be used to give a quick and easy overview of several options or characteristics. Structure your text with paragraphs to be able to retrieve and refer to information while reading.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.