Menu back

Wizyta lekarska w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Dlaczego warto mieć w Allianz ubezpieczenie Opieka Zdrowotna

www.allianz.pl - Abonament medyczny

Jeśli Twój pracodawca zapewnił Ci ubezpieczenie zdrowotne w Allianz:

 • możesz korzystać z szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów, badań i rehabilitacji w ponad 1700 nowoczesnych placówkach medycznych na terenie Polski
 • masz do dyspozycji pakiet usług Mondial Assistance – przedstawiciela Allianz udzielającego świadczeń opiekuńczych 24 godziny na dobę.

 

Jak skorzystać z ubezpieczenia w Allianz

 • Zgłoś się bezpośrednio do placówki działającej w systemie EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). Konsultant w placówce medycznej zweryfikuje Twoje uprawnienia do określonego zakresu świadczeń zdrowotnych
 • Znajdź placówkę i umów wizytę online lub przez telefon
 • Zleć nam umówienie wizyty. Zadzwoń: 224 224 224

Chcesz poznać zakres swojego ubezpieczenia – sprawdź poniżej w dokumentach do zawarcia ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Wykaz placówek realizujących wybrane świadczenia

www.allianz.pl - Specjalistyczne badania i medycyna pracy

Specjalistyczne badania i świadczenia z zakresu medycyny pracy
- prosimy o kontakt z infolinią 224 224 224

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Opieka Zdrowotna

 • Refundacja kosztów

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna

 • Zakres opieki medycznej

 • Pakiet usług opiekuńczych assistance

Refundacja kosztów

Refundacja kosztów odbywa się zgodnie w ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Podstawą do rozliczenia kosztów skorzystania z usługi medycznej jest przesłanie następujących dokumentów:

 • Wypełniony wniosek refundacyjny,
 • Dowód poniesionych kosztów tj. imienna faktura  z  wyszczególnionymi świadczeniami  oraz datą wykonanego świadczenia,
  • Kserokopia skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.

Refundacja kosztów następuje maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych.

Twoje korzyści z ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna

Jeśli jesteś pracownikiem zakładu pracy, który zawarł umowę ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna, możesz przystąpić do ubezpieczenia i zyskać:

 • bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 1700 placówek medycznych oraz świadczeń opiekuńczych,
 • możliwość refundacji poniesionych kosztów leczenia w sytuacji, gdy korzystasz z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z Allianz (do wysokości określonej w o.w.u.),
 • nielimitowany dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zleconą diagnostykę i szczepienia bez  kolejek, długich terminów i płacenia za wizytę oraz karencji na usługi,
 • możliwość korzystania z usług informacyjnych pod czynnym całą dobę numerem 224 224 224,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu:
  • chirurgii jednego dnia,
  • rehabilitacji,
  • stomatologii,
  • stomatologii refundacyjnej,
  • zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu,
  • leczenie operacyjne, 
  • leczenie specjalistyczne,
  • poważne zachorowania,
  • koszty leczenia za granicą.

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i obejmuje w najszerszym wariancie:

 • dostęp do lekarzy aż 48 specjalizacji,
 • ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych,
 • ponad 280 badań z krwi, moczu i kału,
 • ponad 260 badań specjalistycznych,
 • dostęp do profilaktycznych szczepień,
 • usługi prowadzenia ciąży i zwrot kosztów uczestnictwa w szkole rodzenia,
 • pomoc finansową w razie poważnej choroby lub pobytu w szpitalu,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu, leczenie operacyjne, leczenie specjalistyczne, poważne zachorowania, koszty leczenia za granicą.

Pakiet usług opiekuńczych assistance

Każdy wariant ubezpieczenia zawiera dodatkowy pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą dobę po zgłoszeniu pod numer tel. 224 224 224. Pakiet ten obejmuje świadczenia dostępne na terenie całej Polski, m.in.:

 • w sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do placówki medycznej, zorganizowanie transportu medycznego do i z placówki medycznej,
 • pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opiekę pielęgniarki po hospitalizacji, pomoc domową, pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych.

Dodatkowe umowy zdrowotne

 • Opieka rehabilitacyjna

 • Opieka stomatologiczna

 • Stomatologia refundacyjna

 • Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

 • Chirurgia jednego dnia

Opieka rehabilitacyjna

 • Opieka rehabilitacyjna

- ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji.

 

 • Twoje korzyści

Zorganizujemy i pokryjemy koszty rehabilitacji we współpracujących placówkach medycznych. Do wyboru masz 2 warianty rehabilitacyjne:

 • Rehabilitacja – 30 (z limitem 30 zabiegów rehabilitacyjnych),
 • Rehabilitacja Plus (bez limitu).

Opieka stomatologiczna

 • Opieka stomatologiczna

- ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów opieki stomatologicznej.

 

 • Twoje korzyści

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia we współpracujących z Allianz placówkach medycznych. Umowa obejmuje:

 • stomatologię zachowawczą,
 • diagnostykę rentgenowską,
 • chirurgię stomatologiczną.

Stomatologia refundacyjna

 • Stomatologia refundacyjna

- ubezpieczenie zapewnia częściową refundację kosztów leczenia stomatologicznego.

 

 • Twoje korzyści

Zyskujesz możliwość leczenia w dowolnej placówce stomatologicznej na terenie całego kraju. Allianz zrefunduje koszty leczenia stomatologicznego w zależności od wybranego wariantu w 30% lub 50%.

Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

 • Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

- ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów leków.

 

 • Twoje korzyści

Zwrócimy koszty leków, które przepisał lekarz przy wypisie ze szpitala, jeśli zostaną one wykupione w ciągu 6 miesięcy od daty wypisu. Limit zwracanych kosztów wynosi aż 1000 zł.

Chirurgia jednego dnia

 • Chirurgia jednego dnia 

- ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów za drobne zabiegi chirurgiczne.

 

 • Twoje korzyści
 • Refundacja kosztów zabiegów z zakresu chirurgii jednego dnia z listy liczącej aż kilkadziesiąt pozycji,
 • Możliwość skorzystania z zabiegu prywatnie bez konieczności długiego oczekiwania.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia zdrowotnego

 • Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

 • Leczenie operacyjne

 • Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

 • Leczenie specjalistyczne

 • Poważne zachorowania

 • Koszty leczenia za granicą

 • Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

 • Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe podczas pobytu w szpitalu.

 

 • Twoje korzyści
 • Wypłata dziennego świadczenia za nieprzerwany pobyt w szpitalu do 180 dni w wyniku choroby lub wypadku,
 • Wypłata świadczenie w podwójnej wysokości, w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni.

Leczenie operacyjne

 • Leczenie operacyjne

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w razie leczenia operacyjnego.

 

 • Twoje korzyści
 • Wypłata pieniędzy, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia operacji w wyniku wypadku lub choroby,
 • Wysokość świadczenia uzależniona od grupy, do której zakwalifikowana została wykonana operacja.

Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

 • Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe podczas dochodzenia do zdrowia po pbycie w szpitalu.

 

 • Twoje korzyści

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku:

 • nieprzerwanej 14-dniowej rekonwalescencji następującej bezpośrednio po minimum 7-dniowym pobycie w szpitalu lub
 • pobytu w sanatorium po przebytym leczeniu szpitalnym.

Leczenie specjalistyczne

 • Leczenie specjalistyczne

- ubezpieczenie umożliwiające bezgotówkowy dostęp do leczenia specjalistycznego.

 

 • Twoje korzyści

Dostęp do leczenia obejmującego:

 • terapię onkologiczną przy pomocy chemioterapii w postaci przyjęcia przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków chemioterapeutycznych według klasyfikacji ATC albo radioterapii,
 • terapię interferonową w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego,
 • wszczepienie kardiowertera/defibrylatora,
 • wszczepienie rozrusznika serca,
 • ablację,
 • dializoterapię.

Poważne zachorowania

 • Poważne zachorowania

- cztery ubezpieczenia zapewniające wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania.

 

 • Twoje korzyści

W zależności od rodzaju zawartej umowy, które łącznie dotyczą aż 72 poważnych zachorowań, otrzymasz wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia:

 • choroby układu krążenia: m.in. choroby aorty brzusznej i piersiowej, kardiomiopatia, masywny zator tętnicy płucnej, przeszczep tętnicy płucnej, zabiegi kardiochirurgiczne, zawał serca,
 • nowotwory, choroby układu nerwowego: m.in. łagodne guzy, nowotwory, paraliż, stwardnienie rozsiane, udar, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba Creutzfelda-Jakoba,
 • zakażenia: m.in. borelioza, bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, bakteryjne zapalenia wsierdzia, gruźlica, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, zapalenie mózgu, zakażenie wirusem HIV,
 • niewydolności lub znacznego upośledzenia funkcjonowania narządu:in. anemia aplastyczna, astma o ciężkim przebiegu, całkowita utrata: wzorku, słuchu, mowy, kończyn, choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu I insulinozależna, mukowiscydoza, niewydolność nerek, oparzenia, ostra niewydolność wątroby, pierwotne nadciśnienie płucne, pneumonektomia, pourazowe uszkodzenie mózgu, przeszczep, przewlekła niewydolność oddechowa, reumatoidalne zapalenie stawów, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa.

Koszty leczenia za granicą

 • Koszty leczenia za granicą

- ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia za granicą.

 

 • Twoje korzyści

Zyskujesz szerszą możliwość korzystania z opieki medycznej za granicą, dzięki pokryciu kosztów m.in.:

 • leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • transportu (w przypadku transportu medycznego umowa rozszerzona jest o usługi assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),
 • zakupu niezbędnych lekarstw i wiele innych.

Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

 • Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

- ubezpieczenie gwarantujące dostęp do pakietu świadczeń opiekuńczych dla Twoich rodziców i teściów.

 

 • Twoje korzyści

Wykupując assistance dla łącznie 4 osób: swoich rodziców i rodziców współmałżonka lub partnera dajesz im dostęp do całodobowych usług dostępnych pod numerem tel. 224 224 224 świadczonych na terenie całej Polski. Usługi te obejmują m.in.:

 • w sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do placówki medycznej, zorganizowanie transportu medycznego do i z placówki medycznej,
 • pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opiekę pielęgniarki po hospitalizacji, pomoc domową, pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczeń zdrowotnych

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.