Best Doctors w razie poważnej choroby

www.allianz.pl - Best Doctors Allianz

Choroba

Ubezpieczenie obejmuje: 

 • nowotwory
 • zabiegi operacyjne naczyń wieńcowych

 • zabiegi kardiochirurgiczne wymiany lub naprawy zastawki

 • zabiegi neurochirurgiczne

 • przeszczep od żywego dawcy narządów

Diagnoza 

Otrzymasz rekomendację dotyczącą dalszego procesu leczenia choroby zdiagnozowanej w Polsce - tzw. raport lekarza konsultanta z zagranicy.

Leczenie

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia w zagranicznej placówce medycznej w wysokości do:

 • 1 mln euro w roku polisowym

 • 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

 

Jak działa Best Doctors

1

Dotyka Cię poważna choroba objęta ubezpieczeniem

2

Uzyskujesz opinię medyczną dotyczącą diagnozy oraz sposobu leczenia (tzw. raport lekarza konsultanta)

3

Rekomendujemy Ci 3 specjalistyczne placówki zagraniczne

4

Organizujemy leczenie w wybranej przez Ciebie, a rekomendowanej przez Best Doctors, placówce zagranicznej

5

Organizujemy i pokrywamy koszty podróży lub transportu medycznego

6

Organizujemy i pokrywamy koszty zakwaterowania dla Ciebie i osoby towarzyszącej

7

Pokrywamy koszty leczenia w placówce zagranicznej
• do 1 mln euro w roku polisowym
• do 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

8

Otrzymujesz świadczenie za każdy dzień hospitalizacji (100 euro za dzień)

9

Organizujemy i pokrywamy koszty powrotu do domu

UMÓW SPOTKANIE Z AGENTEM

Opieka i leczenie za granicą

 • Ubezpieczony otrzymuje

 • Leczenie za granicą

 • Ubezpieczenie zapewnia

 • Koszty leczenia za granicą

 • Podróż lub transport medyczny

 • Koszty zakwaterowania

Ubezpieczony otrzymuje

 • Dodatkową opinię lekarza konsultanta, dzięki czemu ubezpieczony zyskuje większą pewność, że wybrano odpowiedni plan leczenia
 • Pomoc przy pozyskaniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta, czyli drugiej opinii medycznej
 • Weryfikację oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie potrzeba - zalecenie wykonania ponownych badań
 • Tłumaczenie na język obcy dokumentacji medycznej przekazywanej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu
 • Raport w języku polskim sporządzony przez eksperta, zawierający opinię dotyczącą postawionej diagnozy oraz stosowanego leczenia, a także propozycję planu leczenia
 • Pokrycie kosztów sporządzenia dodatkowej opinii medycznej, jeśli dotychczasowa diagnoza różni się od wykonanej ekspertyzy

Leczenie za granicą

Jeśli raport eksperta potwierdzi wystąpienie poważnego stanu chorobowego objętego ubezpieczeniem, Allianz za pośrednictwem Best Doctors organizuje i bezgotówkowo pokrywa koszty leczenia w placówce medycznej poza Polską.

O jakich kwotach mówimy?

Koszty leczenia poważnej choroby mogą być niemożliwe do udźwignięcia dla rodziny i bliskich. Best Doctors może zapewnić ubezpieczonemu pokrycie kosztów leczenia do: 

 • 1 mln euro w roku polisowym

 • do 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

Ubezpieczenie zapewnia

 • Rekomendację 3 zagranicznych placówek medycznych, w których może być przeprowadzone dalsze specjalistyczne leczenie
 • Leczenie za granicą
 • Podróż lub transport medyczny do wybranej zagranicznej placówki medycznej
 • Zakwaterowanie chorego i osoby towarzyszącej lub w przpadku dziecka zakwaterowanie dwóch osób, np. rodziców 
 • Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji
 • Zakup leków po powrocie do Polski do łącznej wysokości 50 tys. euro

Koszty leczenia za granicą

Best Doctors pokryje koszty:

 • Pobytu w szpitalu (zakwaterowania, wyżywienia)
 • Opieki anestezjologicznej i znieczulenia
 • Przeprowadzenia operacji i opieki pooperacyjna
 • Leków i środków opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji
 • Opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 • Radioterapii, chemioterapii
 • Badania laboratoryjnego i diagnostycznego
 • Dodatkowego łóżka dla os. towarzyszącej, jeśli chce pozostać z chorym w szpitalu
 • Pobytu w szpitalu dawcy w przypadku przeszczepu
 • Tłumacza, itp.

Podróż lub transport medyczny

Pomożemy choremu:

 • W transporcie z miejsca pobytu na lotnisko lub dworzec kolejowy, następnie do hotelu lub szpitala i po zakończonym leczeniu do domu
 • W organizacji niezbędnych formalności
 • Zorganizować i pokryć koszty biletu kolejowego lub lotniczego do miejsca leczenia oraz z powrotem 
 • Pokryć koszty podróży osoby towarzyszącej oraz ewentualnie dawcy

Koszty zakwaterowania

 • Zakwaterowanie dla Ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą, a w przypadku leczenia dziecka zakwaterowanie dla dwóch opiekunów związane z ich pobytem w miejscu leczenia
 • Rezerwacja noclegu w pokoju 2-osobowym o standardzie trzy lub czterogwiazdkowym
 • Zakwaterowanie w hotelu oddalonym nie więcej niż 10 km od miejsca leczenia

Best doctors

Best Doctors to:

 • Organizacja o międzynarodowym zasiegu założona w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School
 • Ponad 53 000 światowej sławy lekarzy i ekspertów
 • Lekarze ponad 450 specjalizacji medycznych, którzy cieszą się największym zaufaniem i najlepszą opinią w środowisku medycznym
 • Ponad 40 milionów klientów na całym świecie
www.allianz.pl - Best Doctors

Ubezpieczenie Best Doctors możesz kupić z ubezpieczeniem:

Więcej informacji przekaże Ci nasz agent ubezpieczeniowy w trakcie spotkania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zgłoszenia szkód i roszczeń z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.