Menu back

Plany Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej Allianz Care

Dlaczego warto mieć Plany Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej Allianz Care -
ubezpieczenie AWP Health & Life SA dystrybuowane przez Allianz Polska Services Sp. z o.o.

www.allianz.pl - Allianz Care

Dzięki temu innowacyjnemu ubezpieczeniu zapewnisz sobie dostęp do diagnostyki i leczenia na całym świecie.

Plany Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej Allianz Care obejmują

 • Plan opieki szpitalnej oraz do wyboru:
 • Plan opieki ambulatoryjnej
 • Plan opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży
 • Plan opieki stomatologicznej
 • Plan ubezpieczenia kosztów transportu do kraju

To ubezpieczenie możesz kupić na spotkaniu z wybranymi agentami Allianz. Kliknij, aby sprawdzić listę doradców.

Informacje o Planach Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej Allianz Care

 • Dla kogo jest polecane

 • Jak działa Allianz Care

 • Jak można kupić Allianz Care

 • Prawo właściwe

Dla kogo jest polecane

Ubezpieczenie Plany Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej Allianz Care jest przygotowane z myślą o klientach, którzy chcą korzystać z diagnostyki i leczenia na całym świecie w dowolnie wybranej placówce

Jeśli planujesz wyjechać za granicę do pracy, mieszkasz za granicą, jesteś obcokrajowcem i przyjechałeś do Polski, chcesz mieć dostęp do leczenia w renomowanych placówkach i u uznanych lekarzy, niezależnie od miejsca zamieszkania, możesz - dzięki elastycznej, modułowej konstrukcji produktu -  stworzyć dopasowany dla swoich potrzeb wariant ubezpieczenia. 

Jak działa Allianz Care

 • Plan opieki szpitalnej jest planem podstawowym, opcjonalnie możesz także zakupić Plan opieki ambulatoryjnej, Plan opieki stomatologicznej, Plan opieki dla kobiet w ciąży oraz Plan ubezpieczenia kosztów transportu do kraju.
 • Masz pełną swobodę wyboru do jakiej placówki się udasz (w ramach wybranego obszaru obowiązywania ubezpieczenia).
 • W przypadku droższych, poważniejszych zabiegów w szpitalu, Allianz Partners zapłaci za nie bezpośrednio, po wcześniejszym ich zgłoszeniu na Formularzu Gwarancji Leczenia (dostępny w zakładce Dokumenty do obsługi ubezpieczenia)
 • W przypadku wizyt u lekarza lub stomatologa wydatek jest refundowany przez Allianz Partners na  konto – w 99% przypadków w 48 godzin.

Jak można kupić Allianz Care

Ubezpieczenie zostało przygotowane i jest obsługiwane przez AWP Health & Life SA, francuskie towarzystwo ubezpieczeniowe, należące do globalnej rodziny Allianz Partners. AWP Health & Life SA notyfikowało swoją działalność w Polsce do Komisji Nadzoru Finansowego i prowadzi sprzedaż przez wybranych agentów naszej spółki serwisowej Allianz Polska Services Sp. z o.o.

Prawo właściwe

Ubezpieczenie jest produktem AWP Health & Life SA, francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego za pośrednictwem swojego irlandzkiego oddziału, które w Polsce notyfikowało swoją działalność do Komisji Nadzoru Finansowego. AWP Health & Life SA jest spółką, którą obowiązuje francuski kodeks ubezpieczeń i nadzorowana jest przez francuski organ nadzoru (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) mający swoją siedzibę pod adresem: 61, Rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, Francja. Prawem właściwym przy wykonywaniu umowy ubezpieczenia jest prawo Francji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory, które nie mogą być rozwiązane z inny sposób, będą rozstrzygane przez sądy we Francji.

AWP Health & Life SA jest zarejestrowana we Francji, pod numerem 401 154 679 RCS w Bobigny. Oddział w Irlandii zarejestrowany jest w irlandzkim urzędzie rejestracji spółek (Irish Companies Registration Office) pod numerem: 907619, adres: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland (Irlandia). Allianz Partners stanowi zarejestrowaną nazwę handlową należącą do AWP Health & Life SA. Międzynarodowe produkty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych promowane są pod markę „Allianz Care”.

Allianz Polska Services sp. z o.o. działa jako agent ubezpieczeniowy AWP Health & Life SA wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 11136665/A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują Przewodnik po świadczeniach indywidualnych Plan opieki zdrowotnej oraz Tabela świadczeń w zakresie polis indywidualnych (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności AWP Health and Life S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia:

Dokumenty do obsługi ubezpieczenia:

Sprzedaż i obsługa

Sprawdź listę doradców

To ubezpieczenie możesz kupić na spotkaniu z wybranymi agentami Allianz.

Zgłoszenie roszczenia

Obsługą roszczenia zajmuje się Allianz Care