Menu back

Produkty Bancassurance i Affinity

Dlaczego warto kupić w Allianz Produkty Bancassurance i Affinity

www.allianz.pl - Produkty Bancassurance i Affinity

 

Allianz jako część jednego z czołowych podmiotów oferujących na świecie usługi finansowe dzięki doświadczeniu i wiedzy dostarcza w pełni profesjonalne produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla Partnerów Biznesowych.

Ubezpieczenia Bancassurance

Ubezpieczenia budynków/ lokali, do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA

Ubezpieczenie budynków  i lokali prywatnych dla Klientów Banku Millenium S.A.

Ubezpieczenie budynków i  lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych  dla Klientów Oney Polska SA „Bezpieczny dom i Wnętrze”

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców/ Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/ Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao SA

Ubezpieczenie Allianz Best Doctors Życie

Ubezpieczenie Plan pełnej ochrony

Ubezpieczenie Assistance dla Klientów Banku Pekao SA posiadaczy rachunków Eurokonto

Ubezpieczenie w podróży Globtroter

Ubezpieczenia dla Klientów Sieci PLAY

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.