Menu back

Ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych Banku Millenium do kredytów hipotecznych udzielanych w ramach oferty eurobanku.

Dlaczego warto zawrzeć w Allianz Ubezpieczenie budynków i lokali

www.allianz.pl - Ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych Klientów Euro Banku SA

Ubezpieczenie nieruchomości – to spokój na myśl o swojej własności

Ubezpieczenie oferuje klientom Banku Millennium do kredytów hipotecznych udzielanych w ramach oferty eurobanku:

 • Wygodę i minimum formalności:
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w placówce Banku
 • automatyczne odnowienie ochrony pod warunkiem opłacenia składki
 • brak konieczności potwierdzania cesji u Ubezpieczyciela
 • Likwidację szkód w oparciu o najwyższe standardy

 

To ubezpieczenie możesz zakupić w sieci Banku Millennium do kredytów hipotecznych udzielanych w ramach oferty eurobanku.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniu podlega:

 • budynek/lokal mieszkalny (ukończony lub w budowie),
 • budynek/lokal gospodarczy (ukończony lub w budowie),
 • elementy działki (ukończone lub w budowie),
 • garaż/miejsce postojowe (ukończone lub w budowie).

Zakres ubezpieczenia

Produkt posiada szeroki zakres ubezpieczenia nieruchomości - zdarzeń ubezpieczeniowych:

 • ulewny deszcz, eksplozja, grad, implozja, lawina, obsunięcie ziemi, pożar, silny wiatr, śnieg i lód, trzęsienie ziemi, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, pękanie mrozowe, terroryzm, zalanie, zamach przestępczy, zapadanie ziemi, wyciek wody z akwarium,

 oraz pokrycie kosztów powstałych w związku z wystąpieniem Szkody:

 • akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu czy usunięcia przyczyn powstania awarii.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty Ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych

Jak kupić ubezpieczenie

www.allianz.pl - Jak kupić ubezpieczenie

Ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych dla  Klientów możesz zakupić w sieci Banku Millenium do kredytów hipotecznych udzielanych w ramach oferty eurobanku.