Menu back

Ubezpieczenie budynków/lokali, do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie budynków/ lokali Kredytobiorców Banku Pekao S.A

www.allianz.pl - Ubezpieczenie budynków/lokali, do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA

Ochrona kredytowanej nieruchomości

Ubezpieczenie to oferuje Kredytobiorcom Banku Pekao SA:

 • Wygodę i minimum formalności:
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia w placówce Banku przy okazji innych czynności związanych z umową kredytu
 • automatyczne odnowienie ochrony pod warunkiem opłacenia składki
 • brak konieczności potwierdzania cesji u Ubezpieczyciela
 • zakres ubezpieczenia odpowiadający zapisom umowy kredytowej
 • Możliwość ubezpieczenia zarówno budynku/ lokalu ukończonego, jak też w budowie
 • Likwidację szkód w oparciu o najwyższe standardy

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Podmiot i przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres i okres ubezpieczenia

Podmiot i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie budynków/lokali zostało przygotowane specjalnie dla Kredytobiorców Banku Pekao SA.

Ubezpieczeniu podlega:

 • budynek/lokal mieszkalny (ukończony lub w budowie),
 • budynek/lokal gospodarczy (ukończony lub w budowie),
 • elementy działki (ukończone lub w budowie).

Zakres i okres ubezpieczenia

Produkt posiada szeroki zakres ubezpieczenia nieruchomości - 20 zdarzeń ubezpieczeniowych:

 • deszcz, eksplozja, grad, implozja, lawina, obsunięcie ziemi, pożar, silny wiatr, śnieg i lód, trzęsienie ziemi, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, pękanie mrozowe, terroryzm, upadek drzew i budowli, zalanie przez osoby trzecie, zamach przestępczy, zapadanie ziemi,

 oraz pokrycie kosztów:

 • akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu, składowania.

Możliwość wyboru jednego z trzech okresów ubezpieczenia – 1 rok, 3 lata lub 5 lat.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie budynków/ lokali Kredytobiorców Banku Pekao S.A

Jak kupić ubezpieczenie

www.allianz.pl - Jak kupić ubezpieczenie w sieci Banku Pekao SA

Ubezpieczenie budynków/lokali, do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA możesz zakupić w sieci Banku Pekao SA

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.