Menu back

Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne, Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe w Banku Pekao SA

www.allianz.pl - Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunków Eurokonto

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do ubezpieczenia Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Prestiżowe z kartą World Elite Debit MasterCard (dla umów zawartych od 01.01.2016r.)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne z „Pakietem pomocy domowej” (dla umów zawartych od 15.03.2012r.)

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy Eurokonto Aktywne z „Pakietem Pomocy Domowej”

Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy Eurokonto Aktywne z „Pakietem Pomocy Domowej”

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe (dla umów zawartych od 14.03.2009r.)

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe

Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe

Ogólne Warunki Ubezpieczenia pakietu pomocnego (assistance) „Pomoc w domu” dla posiadaczy pakietu Eurokonto Podstawowe, Eurokonto, Eurokonto Plus, Eurokonto Hipoteczne Plus, Eurokonto VIP, Eurokonto Prestiż (dla umów zawartych od 02.01.2007r.)

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pakietu pomocnego (assistance) „Pomoc w domu” dla posiadaczy pakietu Eurokonto Podstawowe, Eurokonto, Eurokonto Plus, Eurokonto Hipoteczne Plus, Eurokonto VIP, Eurokonto Prestiż

Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pakietu pomocnego (assistance) „Pomoc w domu” dla posiadaczy pakietu Eurokonto Podstawowe, Eurokonto, Eurokonto Plus, Eurokonto Hipoteczne Plus, Eurokonto VIP, Eurokonto Prestiż

OWU assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe (dla umów zawieranych od 1.01.2016 r.)

OWU pakietu pomocnego (assistance) pomoc w podrózy samochodem dla posiadaczy pakietu: Eurokonto, Eurokonto Plus, Eurokonto Hipoteczne Plus, Eurokonto Vip, Eurokonto Prestiz (dla umów zawieranych od 10.10.2015 r. do 31.12.2015 r.)

OWU pakietu pomocnego (assistance) pomoc w podrózy samochodem dla posiadaczy pakietu: Eurokonto, Eurokonto Plus, Eurokonto Hipoteczne Plus, Eurokonto Vip, Eurokonto Prestiz (dla umów zawieranych od 1.01.2016 r.)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance domowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Prestiżowe z kartą World Elite Debit MasterCard (dla umów zawartych od 01.01.2016r.)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków Eurokonto Prestiżowe z kartą World Elite Debit MasterCard (dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 roku) - dla klientów Banku Pekao

Jak kupić ubezpieczenie

www.allianz.pl - Jak kupić ubezpieczenie w sieci Banku Pekao SA

Ubezpieczenie Assistance

możesz zakupić w sieci Banku Pekao SA

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.