Menu back

Ubezpieczenie Twojego domu i mieszkania

Ubezpieczenie Twojej nieruchomości i wyposażenia 

www.allianz.pl - Ubezpieczenie dla domu 

Dom i mieszkanie 

Ochrona na wypadek różnych zdarzeń losowych, w wyniku których dojdzie do uszkodzenia Twojego domu lub mieszkania, wyposażenia czy elementów ogrodu.

Dopasuj ochronę do swoich potrzeb.

Inne ubezpieczenia

www.allianz.pl - OC w życiu prywatnym 

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim w różnych sytuacjach życiowych na co dzień.

www.allianz.pl - Home Assistance 

Home Assistance

Zapewnia szybką pomoc techniczną, medyczną, ochronę mienia, opiekę nad ludźmi i zwierzętami oraz usługi serwisowe.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.