Menu back

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

UBEZPIECZ DOM. TO WAŻNE

Zyskaj zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, jak pożar,

zalanie czy kradzież z włamaniem.

UMÓW SPOTKANIE

Dlaczego warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie w Allianz

www.allianz.pl - Ubezpieczenie dla domu

W Allianz możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem na wypadek wystąpienia nawet tych ryzyk, które trudno przewidzieć. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć zniszczone nieruchomości, ale również może pokryć koszty powstałe w związku ze szkodą, np. akcji ratowniczej.

Ubezpieczając dom w Allianz możesz otrzymać:

 • Szeroki zakres ubezpieczenia 

 • Brak limitów przy zabezpieczeniu przedmiotów wartościowych jeśli rozszerzysz zakres o tę opcję

 • Ochronę poza domem mienia oddanego osobie trzeciej do naprawy, czyszczenia, przeróbki 
 • Lokal zastępczy do 60 dni - pokrycie kosztów najmu, na czas odbudowy, remontu domu po szkodzie

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu domu lub mieszkania

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia

 • Dwie opcje ubezpieczenia

 • Kiedy i jak działa ubezpieczenie

 • Stałe elementy objęte ochroną

 • Wyposażenie objęte ochroną

 • Ubezpieczenie na czas wyjazdu

Twoje korzyści z ubezpieczenia

Ubezpieczenie zapewni Ci:

 • ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji, jak pożar, powódź, gradobicie, huragan, czy kradzież z włamaniem,
 • odszkodowanie pozwalające odkupić utracone mienie tej samej jakości i rodzaju pokrycie kosztów powstałych w związku ze szkodą, np. kosztów akcji ratowniczej, poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii, uprzątnięcia po szkodzie,
 • możliwość ustalenia dowolnej sumy ubezpieczenia przedmiotów wartościowych (brak limitów),
 • ochronę mienia podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji lub czyszczenia.

Możesz je zawrzeć na 3 lata z gwarancją niezmienności ceny, co jest szczególnie wygodne, gdy ustanawiasz cesję na bank pod zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • dom lub dom w budowie,
 • elementy działki, budynki gospodarcze, garaż, domek letniskowy,
 • nagrobki,
 • własne mieszkanie lub wynajęte mieszkanie, w którym mieszkasz,
 • mieszkanie, które wynajmujesz innej osobie.

Dwie opcje ubezpieczenia

Do wyboru masz jedną z dwóch opcji ubezpieczenia:

 • Bezpieczny Dom Plus – to najszersza dostępna w Allianz ochrona.
 • Bezpieczny Dom – zapewniające ochronę na wypadek wystąpienia wybranych przez siebie ryzyk. To ubezpieczenie szczególnie polecamy w przypadku, gdy wynajmujesz mieszkanie.

Dom możesz ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub kosztorysowej - w zależności od roku powstania budynku.

Kiedy i jak działa ubezpieczenie

 • Z ochrony możesz korzystać przez 12 lub 36 miesięcy – w zależności od tego na jak długo została zawarta umowa.

Polisa działa w przypadku zaistnienia szkód spowodowanych pojawieniem się ryzyk zawartych w umowie. Gdy dochodzi do zdarzenia, w wyniku którego zostają zniszczone elementy domu, wówczas Allianz refunduje koszty usunięcia zniszczeń do określonej sumy ubezpieczenia. Robimy to na podstawie faktur wystawionych za wykonanie robót budowlano-remontowych oraz za materiały.

Dodatkowo w trakcie trwania umowy w ramach usług Home Assistance możesz liczyć na pomoc, np. szklarza, ślusarza czy elektryka czy naprawę sprzętu RTV i AGD. W razie, gdyby po szkodzie Twoje mieszkanie lub dom nie nadawało się do zamieszkania, możemy również zorganizować i pokryć koszty pobytu w lokalu zastępczym do limitu wskazanego w umowie.

 • W przypadku szkody wystarczy:

Dla szkód o wartości do 2000 zł obowiązuje szybka ścieżka likwidacji.

Stałe elementy objęte ochroną

 • Zarówno ubezpieczenie Bezpieczny Dom Plus jak i Bezpieczny Dom obejmuje ochroną:
 • fundamenty,
 • izolacje: przeciwwilgociową, cieplną, przeciwdźwiękową, przeciwogniową, itp.,
 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne (w tym ściany konstrukcyjne i działowe),
 • tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stropy,
 • schody, balkony i balustrady,
 • dachy, stropodachy, obróbki blacharskie,
 • instalacje, m.in.: elektryczną, gazową, przeciwpożarową, wodociągową, kanalizacyjną,
 • stałe elementy wykończeniowe, m.in.: powłoki malarskie, sufity podwieszane, okładziny podłóg,
 • szyby.

Wyposażenie objęte ochroną

Ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem Bezpieczny dom plus lub Bezpieczny dom:

 • meble, dywany, wykładziny podłogowe, żaluzje, zasłony, firany, lampy,
 • ubrania,
 • książki, płyty,
 • gotówka, karty płatnicze,
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny,
 • sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, w tym m.in.: pralka, lodówka, zmywarka,
 • biżuteria,
 • urządzenia i sprzęt sportowy oraz turystyczny, meble i urządzenia ogrodowe,
 • zwierzęta domowe: psy, koty, ryby w akwariach, itp. (z wyłączeniem tych zwierząt, które przeznaczone są do hodowli lub handlu),
 • dokumenty: dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, świadectwo, dyplom, akt notarialny, decyzja administracyjna.

Ubezpieczenie na czas wyjazdu

Krótkoterminowe ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz dodatkowo się zabezpieczyć. Do bezpieczeństwa w podróży dokładaj spokój o to, co w domu! Możesz je zawrzeć jeśli posiadasz ubezpieczenie turystyczne w Allianz.

 • Zapłacisz tylko 1 zł dziennie

Ubezpieczenie będzie Cię kosztować jedynie 1 zł dziennie (nie mniej niż 5 zł za cały okres ubezpieczenia). Suma ubezpieczenia ruchomości domowych to 10 000 zł.

 

 • Łatwo zgłosisz szkodę

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Home Assistance

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia Home Assistance

 • Organizacja i pokrycie kosztów

 • W przypadku szkody

Twoje korzyści z ubezpieczenia Home Assistance

Usługi assistance dostępne w ramach ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus i Bezpieczny Dom to pomoc udzielana na terenie Polski w razie wystąpienia różnych zdarzeń i awaryjnych sytuacji w Twoim domu.

 • Pomoc, na którą możesz liczyć 7 dni w tygodniu 24h/dobę
 • Natychmiastowa pomoc w razie wystąpienia awarii w domu czy mieszkaniu

Wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224.

Organizacja i pokrycie kosztów

 • naprawy sprzętu RTV, AGD, PC nie starszego niż 5 lat (naprawa na miejscu lub w serwisie wraz z kosztami ew. dowozu),
 • pomocy ślusarza, gdy masz problem z kluczami lub zamkiem w drzwiach (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • interwencji specjalisty, elektryka, ślusarza, stolarza, hydraulika, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych w razie pożaru w domu, powodzi, upadku drzewa, eksplozji, zalania, przepięcia, stłuczenia szyb lub włamania do domu (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • pomocy w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym możliwość zamieszkiwania, tj. transport do hotelu i zakwaterowanie w hotelu, przechowywanie lub transport ocalałego mienia (przy zgłoszeniu problemu w ciągu 48 godzin),
 • pomoc medyczna, transport medyczny do i ze szpitala,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, zwierzętami.

W przypadku szkody

Wystarczy:

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia dla domu

 • Mienie na tarasie i w ogrodzie

 • Nagrobki oraz grobowce

 • Dom letniskowy

 • Ubezpieczenie od napadu ulicznego

 • Informacja Prawna

 • Mój Prawnik

Mienie na tarasie i w ogrodzie

Ubezpieczenie rzeczy, które posiadasz na tarasie i w ogrodzie.

 • Nie musisz się obawiać
 • zniszczeń spowodowanych pożarem, powodzią, gradobiciem, działaniem wiatru,
 • zdarzeń losowych,
 • innych ryzyk objętych ubezpieczeniem.
 • Naprawisz lub odkupisz mienie na tarasie i w ogrodzie:
 • altana, meble ogrodowe, trampolina, grill,
 • basen, jacuzzi,
 • elementy placu zabaw tj. piaskownica, huśtawka, drabinki, zjeżdżalnia.
 • Łatwo zgłosisz szkodę

Nagrobki oraz grobowce

Ubezpieczenie nagrobków w razie nieprzewidzianych zdarzeń i wandalizmu.

 • Nie musisz się obawiać
 • zniszczeń spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, silnego wiatru, upadku drzew i budowli, opadów atmosferycznych,
 • eksplozji, uderzenia i upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • wandalizmu,
 • powodzi (jeśli ubezpieczasz budynek/lokal mieszkalny lub ruchomości domowe od powodzi, na wypadek tego samego ryzyka chronimy też nagrobek).
 • Naprawisz szkody
 • do sumy ubezpieczenia nawet 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 • odtwarzając wszelkie dodatkowe ozdoby, które były na stałe zamocowane przy nagrobku.
 • Łatwo zgłosisz szkodę

Dom letniskowy

Ubezpieczenie domku w razie nieprzewidzianych sytuacji.

 • Możesz ubezpieczyć
 • budynek lub lokal mieszkalny służący celom rekreacyjnym.
 • Zdecydujesz, co jest dla Ciebie ważne

Dom letniskowy można ubezpieczyć na wypadek różnych ryzyk związanych z działaniem sił natury oraz z wypadkami losowymi. Wybierzesz je samodzielnie.

 • Łatwo zgłosisz szkodę

Ubezpieczenie od napadu ulicznego

Ubezpieczenie Twojego mienia w razie napadu.

 • Poczujesz się bezpiecznie poza domem

Odszkodowanie uzyskasz w razie utraty lub zniszczenia mienia w wyniku napadu ulicznego na terenie Polski, jeśli:

 • ktoś zastosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną lub groźbę pozbawienia życia lub zdrowia,
 • zawiadomisz o tym zdarzeniu policję.
 • Odtworzysz, odkupisz lub naprawisz mienie, m.in.:
 • odzież,
 • torebkę, teczkę, portmonetkę,
 • biżuterię, zegarek,
 • klucze do drzwi, budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia,
 • pilota do automatycznego otwierania/zamykania drzwi do miejsca ubezpieczenia,
 • kartę płatniczą, kredytową, charge i debetową,
 • dokumenty,
 • telefon komórkowy,
 • laptop,
 • kamerę, aparat fotograficzny.
 • Przejmiemy Twoją odpowiedzialność

Limit odpowiedzialności dla ryzyka napadu ulicznego wynosi 5000 zł na jedno zdarzenie (w tym 500 zł na gotówkę).

Informacja Prawna

Konsultacja telefoniczna z prawnikiem.

 • Zyskasz pomoc prawną

Ubezpieczenie zapewnia dostęp do telefonicznej konsultacji z prawnikiem w ramach usługi Telefonicznej Asysty Prawnej w Polsce w razie wypadku na terenie Polski.

 • Doradzimy Ci w każdej dziedzinie
 • Prawo cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, pracy, podatkowe,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Procedury prawne prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
 • Informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • Udostępnianie droga elektroniczną aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
 • Informacje teleadresowe o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury, a także o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.
 • Łatwo się skontaktujesz

Wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224.

Mój Prawnik

Zwrot kosztów poniesionych na ochronę interesów prawnych.

 • Zyskasz ochronę prawną

Ubezpieczenie pomaga nie tylko w sprawach związanych z codziennym życiem ale również w sytuacjach, gdy występujesz w roli: właściciela nieruchomości lub mieszkania, użytkownika (w tym użytkownika wieczystego), wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy lub dzierżawcy.

Ubezpieczenie obejmuje elementy życia prywatnego w zakresie związanym z m.in.:

 • dochodzeniem roszczeń,
 • prawem pracy,
 • sprawami karnymi,
 • prawem rodzinnym,
 • nieruchomością, np. umowami najmu i dzierżawy czy majątkowymi prawami rzeczowymi na nieruchomości.

Ochrona może zostać rozszerzona o:

 • obronę interesów prawnych z tytułu umów,
 • zakres terytorialny: świat, z wyłączeniem USA i Kanady.
 • Allianz zwróci Ci koszty obrony prawnej

Posiadając ubezpieczenie Mój Prawnik, masz możliwość dochodzenia swoich praw, nie martwiąc się o koszty. Allianz może pokryć m.in. następujące koszty nawet do łącznej sumy 30 000 zł:

 • koszty wynagrodzenia jednego, ustanowionego przez Ciebie adwokata,
 • koszty sądowe oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje nie tylko Tobie ale również współmałżonkowi oraz niepełnoletnim dzieciom.

 • Łatwo zgłosisz szkodę

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń mieszkaniowych

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń mieszkaniowych