Menu back

Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń NNW

  Zgłoszenie szkody NNW

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody NNW

Jak zgłosić szkodę

 • Online wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Telefonicznie zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 • Pocztą wyślij dokumenty na adres:

         TUiR Allianz Polska S.A. 

         ul. Rodziny Hiszpańskich 1

         02-685 Warszawa

 • Osobiście złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz

Niezbędne dokumenty

 • Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju sprawy.
 • W trakcie rozpatrywania roszczenia może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji.

WAŻNE

Podaj swój nr telefonu lub adres email. Pozwoli to nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio i przyspieszy procedurę rozpatrywania zgłoszenia.

  Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczeń NNW ind. i grup.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy
 3. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia – tj. pełna historia choroby
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 5. Opis okoliczności wypadku
 6. Protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy
 4. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia – tj. pełna historia choroby
 5. Opis okoliczności wypadku
 6. Protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy
 7. Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku gdy Ubezpieczony kierował pojazdem)
 8. Dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
 9. Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 10. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie lub inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego jeszcze w toku, które mogą potwierdzić zasadność lub wysokość roszczenia – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego
 3. Opis okoliczności wypadku
 4. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu, zaświadczenie lekarskie)
 5. Dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia;
 6. Protokół sekcji zwłok, o ile była wykonywana
 7. Dokument/y tożsamości osoby/osób uposażonych
 8. Protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy
 9. Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 10. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie lub inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego jeszcze w toku, które mogą potwierdzić zasadność lub wysokość roszczenia – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo

Zasiłek szpitalny w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta leczenia szpitalnego
 3. Opis okoliczności wypadku
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego

Koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego
 3. Opis okoliczności wypadku
 4. Oryginały rachunków i dowody ich zapłaty
 5. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy
 6. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia –tj. pełna historia choroby

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z Ubezpieczenia z Klasą dla placówek oświatowych (wariant dla dzieci i młodzieży)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna w której odnotowano fakt i zakres udzielenia pomocy po zdarzeniu
 3. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
 5. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
 6. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego
 3. Opis okoliczności wypadku
 4. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu, zaświadczenie lekarskie)
 5. Dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia;
 6. Protokół sekcji zwłok, o ile była wykonywana
 7. Dokument/y tożsamości osoby/osob uposażonych
 8. Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 9. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego jeszcze w toku – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo

Zasiłek szpitalny w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta leczenia szpitalnego
 3. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
 5. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
 6. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

Koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
 3. Opis okoliczności wypadku
 4. Oryginały rachunków i dowody ich zapłaty
 5. Dokumentacja medyczna w której odnotowano fakt i zakres udzielenia pomocy po zdarzeniu
 6. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
 7. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
 8. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

Pogryzienie przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
 3. Dokumentacja medyczna w której odnotowano fakt i zakres udzielenia pomocy po zdarzeniu
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
 5. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
 6. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

Poważne zachorowania

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Kompletna dokumentacja medyczna ze wskazaniem diagnozy lekarskiej
 3. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
 5. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
 6. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody

  Jak przesłać dokumenty

Online

Wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów 

E-mailem

załącz dokumenty i wyślij na adres: roszczenia@allianz.pl

w temacie wiadomości wpisz numer szkody zgodnie z przykładem: #123-1234567#

MMS

ze zdjęciem na numer + 48 661 003 124

w tekście wiadomości wpisz numer szkody zgodnie z przykładem 123-1234567