Menu back

Zgłoszenie szkody z indywidualnych ubezpieczeń na życie

  Zgłoszenie roszczenia w ubezpieczeniach na życie

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniach na życie

Jak zgłosić szkodę

 • Online - wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres:

         TU Allianz Życie Polska S.A.

         ul. Rodziny Hiszpańskich 1

         02-685 Warszawa

Niezbędne dokumenty

 • Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju sprawy.
 • W trakcie rozpatrywania roszczenia może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji

WAŻNE: Podaj swój nr telefonu lub adres email, co pozwoli nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio i przyspieszy procedurę rozpatrywania zgłoszenia.

  Informacje o roszczeniu

Jak uzyskać informację o statusie szkody

Informacje o statusie swojej sprawy uzyskasz

 • Telefonicznie
  pod numerem 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 
 • E-mailem
  Wyślij e-mail na adres roszczenia@allianz.pl
  wpisz w temacie wiadomości  numer szkody zgodnie z przykładem: #123-1234567#

  Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń na życie

Zgon Ubezpieczonego

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Akt zgonu Ubezpieczonego
 3. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie lekarskie)
 4. Dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego
 5. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) jeżeli było prowadzone postępowanie
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Protokół sekcyjny w przypadku wykonania sekcji zwłok
 8. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych (w przypadku okresu ubezpieczenia krótszego niż 3 lata)

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Akt zgonu Ubezpieczonego
 3. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie lekarskie)
 4. Dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego
 5. Opis okoliczności wypadku
 6. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) jeżeli było prowadzone postępowanie
 7. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 8. Protokół sekcyjny w przypadku wykonania sekcji zwłok

Wystąpienie poważnego zachorowania

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Kompletna dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia Ubezpieczonego w tym wyniki badań potwierdzający zgodność jednostki chorobowej z przyjętą przez Allianz definicją
 4. Opis okoliczności wypadku, notatka policyjna, orzeczenie kończące postępowanie w sprawie – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy

Wystąpienie uszczerbku na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Odpis aktu urodzenia
 4. Opis okoliczności wypadku
 5. Pełna dokumentacja medyczna dotycząca udzielenia pierwszej pomocy, leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji Ubezpieczonego po wypadku
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) jeżeli było prowadzone postępowanie

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 4. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 5. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 6. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie

Leczenie operacyjne Ubezpieczonego

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z danym zabiegiem/schorzeniem
 5. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie

Inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej egzystencji

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia będącego przyczyną inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 4. Orzeczenie ZUS/KRUS lub innego organu uprawnionego do wydawania orzeczeń w zakresie inwalidztwa/ niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie

Czasowa niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego
 3. Pełna dokumentacja medyczna dotycząca udzielenia pierwszej pomocy, leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji Ubezpieczonego po wypadku
 4. Karta leczenia szpitalnego
 5. Druki zwolnień lekarskich
 6. Opis okoliczności wypadku
 7. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 8. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

  Jak przesłać dokumenty

E-mailem

załącz dokumenty i wyślij na adres: roszczenia@allianz.pl

temacie wpisując nr ref. (nr referencyjny) 2016/0000

MMS

ze zdjęciem na numer + 48 661 003 124

w tekście wiadomości wpisz numer szkody zgodnie z przykładem 123-1234567

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.