Menu back

Likwidacja szkód AC. Warsztaty partnerskie

www.allianz.pl - AC - warsztaty partnerskie Allianz

Warsztaty partnerskie to wybrane Stacje Obsługi Samochodów w całej Polsce rekomendowane przez Allianz.  

W ramach wariantu AC - warsztaty partnerskie zapewniamy:

  • bezgotówkową formę rozliczenia naprawy
  • holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia
  • samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługa door-to-door
  • szybką i sprawną naprawę pojazdu objęta 2-letnią gwarancją
  • naprawę pojazdu na częściach zamiennych wysokiej jakości oraz w przypadku ich braku także na częściach oryginalnych
  • ponad 100 warsztatów partnerskich świadczących wysoką jakość usług

Lista warsztatów samochodowych współpracujących z Allianz 

Pobierz pdf z listą warsztatów współpracujących z Allianz. 

ASO 

Warsztaty partnerskie

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.