Menu back

Zwrot nadpłaty

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zwrot nadpłaty

Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

  • dyspozycję zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty lub
  • dyspozycję przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty

Sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonicznie

złożyć dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz