Menu back

Zwrot nadpłaty

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zwrot nadpłaty

W przypadku nadpłaconej składki z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie przekaż do Allianz dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty lub przeksięgowania na inną umowę zawartą w Allianz. W oświadczeniu wskaż numer rachunku bankowego, na który Allianz ma dokonać zwrotu nadpłaty lub numer innej polisy zawartej w Allianz.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Aby uzyskać zwrot nadplaty skieruj do Allianz pisemne oświadczenie. 

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz