Menu back

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Posiadasz Ubezpieczenie Grupowe Na Życie i chcesz dokonać zmiany podziału składki inwestycyjnej i/lub przeniesienia środków pomiędzy funduszami na polisie.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz