Menu back

Odstąpienie/wypowiedzenie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Odstąpienie/wypowiedzenie

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jako ubezpieczony masz prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu odpowiednie oświadczenie.

Jak załatwić tę sprawę

Nie potrzebujesz dokumentów.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz