Obsługa ubezpieczeń rolniczych

Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczeń dla rolników

Skonatktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek zakresie ubezpieczenia 
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem
 • Obliczymy składkę i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia rolnicze. Załatw swoje sprawy online.

 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

 • Zmiana danych osobowych

 • Sprzedaż/darowizna gospodarstwa rolnego

 • Duplikat polisy

 • Zwrot nadpłaty
 • Przeksięgowanie składki

 • Ustanowienie cesji na polisie budynków rolniczych

 • Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy OC rolników

 • Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

 • Zmiana pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku rolniczego

 • Śmierć Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń dla rolników

Inne dokumenty do ubezpieczeń dla rolników

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz