Menu back

Duplikat polisy

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Duplikat polisy

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Mailem, pocztą, telefonicznie, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • telefonicznie

dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)

  • osobiście

w jednej z naszych placówek (kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz