Menu back

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Załatw sprawę online


Załatw sprawę online


Szybko i wygodnie

Zgłoś online

Twoja sytuacja: Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

  • Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ochrony. 
  • W takiej sytuacji trzeba dokonać doubezpieczenia, o ile będzie to możliwe to będzie się to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty, które będą potrzebne:

  • Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zostanie zweryfikowane czy jest możliwe doubezpieczenie, jeśli tak to wprowadzona zostanie stosowna zmiana w Twojej polisie.

Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

Sposoby przekazania dokumentów

Osobiście

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz