Menu back

Zmiana ubezpieczonego

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Zmiana ubezpieczonego

  • Chcesz zmienić osoby ubezpieczone lub dopisać kolejne do Twojej polisy ubezpieczenia mieszkania.

Pamietaj: Ubezpieczony to właściciel przedmiotu ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

  • numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru) 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz