Menu back

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

Załatw sprawę


Załatw sprawę


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Na polisie widnieje nieprawidłowy lub błędnie zapisany adres miejsca ubezpieczenia

W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo, a w przypadku drobnego błędu, np. „literówki” zgłoś to telefonicznie.

UWAGA: Zmiana możliwa jest wtedy, gdy przy zawarciu ubezpieczenia został wpisany niepoprawny adres miejsca ubezpieczenia, jednak dane techniczne (rok budowy, powierzchnia itd.) odpowiadają właściwej nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i wynikającej z tego chęci zmiany adresu miejsca ubezpieczenia na nowy, jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie aktualnej polisy i zawarcie nowej. W sytuacji sprzedaży nie możesz zmienić miejsca ubezpieczenia w istniejącej polisie.

Co zrobić:

W przypadku małego błędu (literówki):

  • zadzwoń na infolinię 224 224 224 i podczas rozmowy (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)

W przypadku poważniejszego błędu:

Przygotuj pismo o zmianie adresu miejsca ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

  • przekaż pismo swojemu agentowi lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

  • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
  • numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz