Menu back

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Chcesz otrzymać pismo informujące o historii Twoich ubezpieczeń, np. o:

  • liczbie wypłaconych odszkodowań,
  • braku szkód.

Dodatkowe formy przekazania:

  • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl;

UWAGA: W normalnym trybie dokument wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go również drogą elektroniczną. Upewnij się, że mamy Twój adres e-mail. Jeśli nie, podaj go w treści wniosku.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

  • Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

W dyspozycji podaj:

  • swoje dane adresowe,

  • numer PESEL/REGON,

  • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz