Menu back

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Właściciel  nieruchomości ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji polisa pozostaje nadal w mocy, a prawa i obowiązki  z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę/ spadkobierców. To oznacza, że należy  potwierdzić  zmianę właściciela nieruchomości i ubezpieczonego majątku  w aneksie do umowy ubezpieczenia  , w którym  spadkobierca / spadkobiercy zostaną ubezpieczającym/ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Do  dokonania zmiany ubezpieczającego / ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia po śmierci ubezpieczającego/ubezpieczonego konieczne są:

  •  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać  ubezpieczającym  oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi,
  • pismo nowego ubezpieczającego  (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany adres do korespondencji.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz