Menu back

Cesja praw z umowy ubezpieczenia

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego.

  • Powiadom nas o tym jak najszybciej.
  • Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.
  • W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku.

  • Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości.

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

  • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
  • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa 

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

  • Zawiadomienie o cesji praw z polisy.

Pamiętaj, by dokument zawierał Twój podpis.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o cesji praw z polisy

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)

  • telefonicznie

dzwoniąc pod numer 224 224 224 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz