Menu back

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie

Zgłoś online

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz  skontaktować się z agentem obsługującym Twoją umowę ubezpieczenia w celu dokonania tzw. doubezpieczenia, które wiąże się z opłatą dodatkowej składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty, które będą potrzebne:

  • Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zostanie zweryfikowane czy jest możliwe doubezpieczenie, jeśli tak to wprowadzona zostanie stosowna zmiana w Twojej polisie.

Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz