Menu back

Zakończenie wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu oraz ubezpieczenie rzeczy ruchowych firmy

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Zakończenie wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu oraz ubezpieczenie rzeczy ruchowych firmy

Skończył się właśnie czas wynajmowania lub dzierżawy budynku, lokalu, placu itp., w którym była prowadzona firma. W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli skończył się czas najmu lub dzierżawy jednego z kilku budynków/lokali, które ubezpieczasz, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.

UWAGA: Jeśli w wynajmowanej lokalizacji ubezpieczone były jedynie rzeczy ruchome firmy, które teraz przenosisz w inne miejsce, pamiętaj, że możesz zmienić w  polisie swojej firmy miejsce ubezpieczenia. Zmiana miejsca ubezpieczenia możliwa jest jednak wyłącznie w ubezpieczeniu mienia ruchomego. Szczegóły znajdziesz w zakładce Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy. Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu budynku/lokalu dla biznes

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo informujące o zakończeniu wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonego budynku, lokalu, placu itp., które do nas skierujesz, zawsze powinno zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA:

  • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
  • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
  • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz