Menu back

Sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu

Sprzedałes budynek lub lokal, w którym była prowadzona działalność gospodarcza. W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie oraz rozliczenie polisy – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli sprzedaż dotyczy jednego z kilku ubezpieczonych budynków/lokali, wówczas złóż wniosek o wyłączenie budynku z polisy oraz o rozliczenie składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia budynku z polisy w związku ze sprzedażą nieruchomości wymagane są:

  • informacja o sprzedaży nieruchomości wraz z numerem konta do zwrotu niewykorzystanej części składki, która powinna zawsze zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli podczas zawierania polisy dla kilku budynków została wskazana jedna, łączna suma ubezpieczenia, po sprzedaniu jednego z budynków podaj nową sumę ubezpieczenia, która będzie wskazana w polisie.

  • kopia aktu notarialnego, potwierdzającego  zbycie ubezpieczonej nieruchomości. Umowa ubezpieczenia rozwiązywana jest z datą aktu notarialnego.

Wystarczające dane, które powinny być widoczne na kopii dokumentu to:

  • przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia),
  • data zmiana własności,
  • dane zbywcy/sprzedającego.

Pozostałe dane nie wymagają ujawnienia.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz