Menu back

Spłata kredytu a cesja na polisie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Spłata kredytu a cesja na polisie

  • Cesja na polisie wygasła w wyniku spłacenia przez firmę kredytu. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu firma stanie się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, którą mieści się w ochronie umowy ubezpieczenia.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

  • Dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).

UWAGA: Dopuszczalne jest  wysłanie do nas jedynie pisma z banku informującego o spłacie kredytu (bez oryginału polisy). W takiej sytuacji przyjmiemy do wiadomości i informację o spłacie kredytu, bez wysyłania polisy z anulowaną cesją. W przypadku wystąpienia szkody nie będzie wątpliwości komu wypłacić odszkodowanie.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek (kontaktując się z agentem obsługującym polisę lub okazując dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu oraz oryginał polisy w dowolnej placówce Allianz)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz