Menu back

Rozwiązanie umowy majątkowej - biznesowej

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Rozwiązanie umowy majątkowej - biznesowej

Ubezpieczenie Twojej firmy zostało rozwiązane przed upływem okresu, na jaki zostało zawarte. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli zwrot składki dokonany ma być na rzecz firmy, jedyną formą zwrotu jest przelew bankowy.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz