Menu back

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)

Na tej stronie znajdziesz Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla poszczególnych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Dokument zawierający kluczowe informacje (ang. Key Information Document – KID) został stworzony, aby pomóc w zrozumieniu charakteru produktu inwestycyjnego oraz ryzyk, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami.