Menu back

Regulaminy

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wykazy

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych od 12.11.2003 do 31.03.2004 r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 05.11.2012r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.07.2011r. (uchwała 44/2011)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.07.2011r. (uchwała 43/2011)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 15.02.2010r.

Aneks do Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zatwierdzonego uchwałą zarządu 3/2008 z dnia 17.01.2008r. wchodzący w życie z dniem 30.04.2009r. obowiązujący do dnia do 14.02.2010r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 17.01.2008r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 10.08.2007r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 15.02.2006r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.03.2005r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.04.2004r. (wyciąg)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 05.11.2012r. (wyciąg)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-DBLF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-MLTF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-ULTR2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).