Menu back

Ubezpieczenie na życie Specjalnie dla...

Archiwum dokumentów

Poniżej znajdują się archiwalne dokumenty - ogólne warunki oraz aneksy - ubezpieczenia na życie Specjalnie dla...

  • Specjalnie dla Ciebie
  • Specjanie dla Inwestorów
  • Specjanie dla Osób wychowujących dzieci
  • Specjanie dla Kredytobiorców
  • Specjanie dla Seniorów
  • Specjanie dla przedstawicieli wolnych zawodów

Jeśli nie możesz odnaleźć potrzebnego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią 224 224 224.

Dokumenty do pobrania 

OWU Specjalnie dla… (dla umów zawartych od 07.05.2002 r do 28.02.2003 r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 01.06.2002r. obow. do 28.02.2003r.) 

Aneks do OWU Specjalnie dla... (dla umów zaw. od 01.08.2002 obow. do 28.02.2003) 

Aneks OWU Specjalnie dla...(dla umów zawartych od 01.12.2002 obow. do 28.02.2003)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 01.03.2003r. obow. do 31.12.2003r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... (mający zastosowanie do umów zawartych od 01.03.2003r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 01.04.2004r. obow. do 14.06.2004r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 15.06.2004r. obow. do 09.08.2007r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 10.08.2007r. obow. do 14.02.2010r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 42/2007 z 11.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 05.02.2009r. obow.do 14.02.2010r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 44/2007 z 11.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 05.02.2009r. obow.do 14.02.2010r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 47/2007 z 11.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 05.02.2009r. obow.do 14.02.2010r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 15.02.2010r. obow. do 13.05.2012r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla... (mający zastosowanie dla umów zawartych od 22.08.2011r. i obow. do 13.05.2012r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 14.05.2012r. obow. do 09.12.2012r.)

OWU Specjalnie dla... (dla umów zawartych od 10.12.2012r. obow. do 30.04.2014r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-MLTF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).