Menu back

Specjalnie dla Dziecka

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Załącznik nr 1 do warunków umowy dodatkowej ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka stanowiących załącznik do uchwały Zarządu nr 40/2012 (dla umów zawartych od 20.04.2009r. obowiązujących do 13.05.2012r.)

Załącznik nr 1 do warunków umowy dodatkowej ubezpieczenia NNW Ubezpieczonego dziecka stan. Zał. do uchwały Zarządu nr 30/2009 (dla umów zawartych od 20.04.2009r. obowiązujących do 13.05.2012r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Specjalnie dla Dziecka (dla umów od 07.10.2015 do 31.12.2015 r.)

OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od 12.06.2015r. obowiązujące do 06.10.2015r.)

Aneks z dnia 11 lipca 2007r.

Aneks nr 1 do OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od 01.05.2014r. obowiązujący do 11.06.2015r.)

OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od 10.12.2012r. obowiązujące do 11.06.2015r.)

OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od 14.05.2012r. obowiązujące do 13.05.2012r.)

Aneks do OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od 22.08.2011r. obowiązujący do 13.05.2012r.)

OWU Specjalnie dla Dziecka (dla umów zawartych od dnia 20.04.2009r. obowiązujące do dnia 13.05.2012r.)

Aneks do OW umowy dodatkowej zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa zatwierdzonych uchwałą Zarządu 50/2007 z 11.07.2007r. (dla umów zawartych od 30.05.2008r. obowiązujący do 14.02.2010r.)

Aneks do OW umowy dodatkowej na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób zatwierdzonych uchwałą Zarządu 51/2007 z 11.07.2007r. (mający zastosowanie od 05.02.2009r. obowiązujący do 14.02.2010r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-MLTF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).