Menu back

Strefa Inwestycji Premium

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r.)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Portfeli modelowych dla ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium z dnia 29.03.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Portfeli modelowych dla ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium z dnia 01.04.2015r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Portfeli modelowych dla ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium z dnia 12.03.2015r.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 07.10.2015r. obowiązujące do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 1 od Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 29.04.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 10.04.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 10.04.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 10.04.2015r. obowiązujące do dnia 06.10.2015r.)

Załącznik nr 1 od Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 09.04.2015r.)

Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 09.04.2015r.)

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 09.04.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujące do dnia 09.04.2015r.)