Menu back

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. obowiązujący do dnia 22.01.2016 r.)

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. obowiązujący do dnia 22.01.2016 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. obowiązujące do dnia 22.01.2016 r.)

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Strategia Aktywnych Portfeli z dnia 27.06.2014r.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Strategia Aktywnych Portfeli z dnia 24.11.2013r.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujące do dnia 26.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujący do dnia 23.11.2013r.)

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujący do dnia 26.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujący do dnia 29.10.2013r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujące do dnia 23.02.2015r.)

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujący do dnia 23.02.2015r.)

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujący do dnia 23.02.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 24.02.2015r. obowiązujące do dnia 17.12.2015r.) 

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 24.02.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli (dla umów zawartych od dnia 24.02.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Aneks nr 1 od Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli przyjętych uchwałą Zarządu nr. 11/2015 z dnia 19.02.2015r. ( od dnia 07.10.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015 r.)

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Strategia Aktywnych Portfeli z dnia 24.11.2013r.