Menu back

Archiwum - Plan na dziś i jutro

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan na dziś i jutro (obowiązuje od 07.12.2018)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 9.09.2019 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

OWU – Plan na dziś i jutro wraz z załącznikami (dla umów zawartych od 22.02.2019 r. do 27.08.2019 r.)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 08.04.2019 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 27.07.2018 r.

OWU – Plan na dziś i jutro (obowiązują od 07.09.2018 r. do 21.02.2019r.)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan na dziś i jutro (obowiązuje od 26.10.2018)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan na dziś i jutro 
(obowiązuje od 01.01.2018 r. do 25.10.2018 r.) 

OWU – Plan na dziś i jutro (obowiązuje dla umów zawartych od 27.07.2017r. do 6.09.2018r.)

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 06.04.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 19.02.2018 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

OWU - Plan na dziś i jutro (dla umów zawartych od 18.12.2017 r. obowiązujące do 18.02.2018 r.)

Wykaz UFK z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 21.06.2017 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

OWU - Plan na dziś i jutro (dla umów zawartych od 16.06.2016 r. obowiązujące do 17.12.2017 r.)

UFK z grupy B z 24.06.2016r. mający zastosowanie dla umów zawartych do dnia 15.06.2016 r.

Wykaz UFK do ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (ważne do 16.06.2016 r.) 

OWU Plan na dziś i jutro (dla umów zawartych od 26.08.2013r. obowiązujące do 31.05.2014 r.)

OWU Plan na dziś i jutro (dla umów zawartych od 01.06.2014r. obowiązujące do 06.09.2015 r.)

Suplement do Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku obowiązujący do umów indywidualnych ubezpieczeń na życie (mający zastosowanie dla umów zawartych od 07.09.2015 r.)

OWU Plan na dziś i jutro (dla umów zawartych od 07.09.2015r. obowiązujące do 06.10.2015 r.) 

OWU Plan na dzis i jutro (dla umów zawartych od 07.10.2015 obowiązujące do 31.12.2015 r.) 

OWU Plan na dziś i jutro (obowiązują od 01.01.2016r. do 15.06.2016 r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-ULTR2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu)